Hållbarhet på Helen

Hållbarhet

Vi arbetar bland människor. Vi tar fram nya lösningar för ännu renare energiproduktion och hållbarare förbrukning. Hållbarheten börjar hos oss alla, utvecklas tillsammans med våra kunder och samarbetspartners och påverkar hela samhället.

Vastuullisuus Helenissä

Hållbarhet på Helen

Vårt mål är att vara marknadens hållbaraste aktör, vilket förutsätter att vi svarar på intressenternas krav. 

Miljömässig hållbarhet

Att minska miljöpåverkan är en viktig del av vår verksamhet. Vårt långsiktiga mål är att energisystemet ska vara klimatneutralt fram till 2050.

Ympäristövastuu Helenissä

Ihmiset

Människor

Vår verksamhet påverkar och intresserar många människor. Värme och el gör det möjligt att leva i kalla Norden, kraftverken förändrar landskapet, energinäten som löper kors och tvärs genom staden måste underhållas och repareras, och bränsle måste transporteras. Vi sysselsätter direkt över 1100 personer.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet är en grundförutsättning för vår verksamhet. Genom vår verksamhet skapar vi värde för våra kunder, för samhället och för vår ägare Helsingfors stad.

Talous

Väsentliga hållbarhetsteman

Under 2016 valde vi ut de hållbarhetsteman som är viktigast för Helen, utifrån intressenternas önskemål och förväntningar samt Helens inverkan på konkurrenskraften.

 

Tema Mål
Klimatneutral energi  Vårt mål är ett klimatneutralt energisystem fram till 2050. 
Energins ursprung och hållbarhet Vi känner till ursprunget för den energi vi producerar och dess miljöpåverkan under hela livscykeln.
Utmärkt kundupplevelse Vi erbjuder branschens bästa kundupplevelse.
Ekonomisk hållbarhet  Vi ökar de nuvarande huvudprodukternas marknadsandel och ökar försäljningen av nya energilösningar och energitjänster. Vi effektiviserar vår verksamhet för att säkerställa våra tjänsters konkurrenskraft och kontinuiteten i vår verksamhet.
Öppen kommunikation och dialog Våra handlingar och budskap stämmer överens och skapar äkta tankeledarskap och hållbarhet.
Dela: