Hållbarhetsrapport

I hållbarhetsrapporten hittar du årsvis de viktigaste höjdpunkterna i fråga om vår verksamhets hållbarhet. Vi publicerar hållbarhetsrapporten i mars.

Hållbarhetsrapport 2022

Läs här

hallbarhetsrapport 2021.jpg

Hållbarhetsrapport 2021

Hållbarhetsrapporten berättar om hållbarheten och hållbarhetsledningen i hela Helenkoncernen samt om viktiga händelser under 2021.

Vår hållbarhetsrapport är upprättad enligt riktlinjerna i det internationella GRI-ramverket för företagsansvar (Global Reporting Initiative) med tillämpningsnivå core. Rapportens innehåll baserar sig på en väsentlighetsanalys som uppdaterades 2021 och på vårt hållbarhetsprogram.

Den svenska versionen är en sammanfattning av rapporten. Rapporten i sin helhet finns att läsa på finska eller engelska.

Hållbarhetsrapport 2021 (sammanfattning) (pdf)

För mer information