Konkurrensutsättning

Via leverantörsportalen Tarjouspalvelu.fi meddelar Helen-koncernens upphandlingsenhet om pågående anbudsförfaranden. Anbudsgivarna måste anmäla sitt deltagande och lämna anbud via den elektroniska portalen.

Service login

Anbudsgivare måste registrera sig på leverantörsportalen Tarjouspalvelu.fi. Vi rekommenderar omedelbar registrering. Registreringen är avgiftsfri och man får genast ett användarnamn omedelbart i samband med registreringen. När anbudsgivaren registrerat sig i Tarjouspalvelu.fi-leverantörsportalen, kan anbudsförfrågan och tillhörande dokument laddas ned på den egna datorn.

Eventuella ytterligare frågor om anbudsförfrågan ska ställas via portalen i enlighet med villkoren i anbudsförfrågan. Frågor besvaras också via portalen.

Logga in

Anbudet lämnas genom att besvara frågorna och ge de begärda upplysningarna via Tarjouspalvelu.fi samt genom att ladda upp nödvändiga bilagor på portalen. Vid eventuella problem i samband med användningen av Tarjouspalvelu.fi kan man skicka e-post till tuki@cloudia.fi.

Ytterligare instruktioner finns under länken ”Avaa käyttöohje” (Öppna bruksanvisning) på portalen.

Kontakta oss

Markku Järventausta
e-post: markku.jarventausta@helen.fi