Solenergi från Helen

Visste du att den totala årsproduktionen av solenergi är ungefär lika stor i södra Finland som i norra Tyskland? Utnyttja solenergi genom att beställa solpaneler till ditt egnahemshus, fritidshus eller till företagets tak. Du kan också bli solelproducent genom att boka en solpanel i Stensböle, Söderviks eller Mässcentrum kraftverk.

  • Hem

Producera en stor del av din el själv med solpaneler

Vi erbjuder solpanelspaket till hem, bostadsbolag och företag som nyckelfärdig leverans.

  • Företag

Hur kan mitt företag börja att producera solenergi?

Vi är ert företags konsult ända från början av solenergiprojektet.

  • Företag

Har ni frågor om sollösningar? Fråga oss!

Vi tar fram den bästa lösningen för just ert företag!