• Vår kundtjänst tjänar online och per telefon, kundtjänstkontor i Helsingfors Kampen stängt tills vidare.
Solpanel till ditt hem

Vanliga frågor

Läs vanliga frågor om solkraftverk och tjänsten Egen solpanel.

Solkraftverk i Södervik

HELENS SOLKRAFTVERK

Helens mål är en kolneutral energiproduktion. Vi bygger solkraft för att uppfylla våra mål och för att det finns en klar efterfrågan på solenergi bland våra kunder.

SÖDERVIKS SOLKRAFTVERK

  • Ett solkraftverk med 1194 paneler i Södervik i Helsingfors, på taket till Helen Elnät Ab:s elstation. Byggt hösten 2014.
  • Sedan våren 2015 har panelerna i solkraftverket producerat el åt de kunder som bokat paneler.
  • Solpanelerna i Södervik har en sammanlagd effekt på 340 kW och den beräknade årsproduktionen är 275 000 kWh.
  • Varje panel har en effekt på 285 W och den beräknade årsproduktionen är cirka 230 kWh.
  • Solkraftverket ökade den totala nätanslutna solelseffekten i Finland med över 10 procent.

STENSBÖLE SOLKRAFTVERK

  • Ett solkraftverk med 2992 paneler i Stensböle i Helsingfors, på taket till Stensböle skidhall invid Ring I och Lahtisleden. Blir färdigt våren 2016.
  • Solpanelerna i Stensböle har en sammanlagd effekt på över 800 kW och den beräknade årsproduktionen är 700 000 – 800 000 kWh.
  • Varje panel har en effekt på 285 W och den beräknade årsproduktionen är cirka 230 kWh.
  • Solkraftverket ökar den totala nätanslutna solelseffekten i Finland med cirka 20 procent.

Vi har förbundit oss att bygga mer solkraft så länge det finns efterfrågan.

ATT BOKA EN EGEN SOLPANEL

När du bokar en egen solpanel i vårt solkraftverk får du produktionen från solpanelen mot en månadsavgift på 4,40 euro. Att boka en egen solpanel är ett bra alternativ exempelvis för dig som bor i

flervåningshus eller för dig som är intresserad av solenergi men inte vill eller kan investera i en egen solpanelanläggning.

Solkraftverkets produktion fördelas i produktionsområdets omgivning enligt den förbrukningssituation som råder för stunden. Din solpanel ökar alltså mängden solel på den nordiska elmarknaden och hela produktionen krediteras i din elräkning. All el som Söderviks solkraftverk producerar matas ut på elnätet. I Stensböle använder skidhallen en del av elen.

Mot en månadsavgift på 4,40 euro får du lokal solenergi baserat på de faktiska kostnaderna. Genom att boka en egen panel gör du en reell insats för att öka användningen av förnybar energi i Finland – när du bokar en egen panel ökar solenergiproduktionen i Finland med exakt den mängd din panel producerar. Dessutom har vi lovat att bygga mer solkraft så länge det finns efterfrågan.

Vi krediterar elen från panelen enligt börspriset på el. Solkraftverkets produktion varierar med årstiden, men den genomsnittliga krediteringen är cirka en euro per månad, återstår alltså att betala uppskattningsvis 3,40 €/mån för panelen. Produktionen från panelen dras av från din elräkning.

Närmare information om hur produktionen krediteras samt leveransvillkoren för el från en bokad panel i kraftverk finns här.

Solpanelerna kan bokas av Helens elavtalskunder. Om du inte har ett elavtal med oss kommer vi separat överens om ett elavtal. En egen solpanel kan anslutas till vilken av Helens elprodukter som helst.

Ett företag kan boka en egen solpanel.

Tills vidare går det inte att boka en solpanel och ge den i gåva. Solpanelen måste bokas av en person som har ett elavtal med Helen i sitt namn. I en solkraftverk kan du emellertid boka en solpanel för en annan person eller exempelvis för ett sällskapsdjur. Alla som bor i samma hushåll kan boka sin egen panel. Vid faktureringen krediteras dock alla paneler i samma räkning.

Du kan boka hur många solpaneler som helst. 

Dela: