Tillbaka

Försökseldningen med pellets vid Hanaholmens kraftverk avancerade

Försökseldningen med pellets vid Helsingfors Energis kraftverk på Hanaholmen har avancerat planenligt. På basis av försöken verkar det vara möjligt att blanda in 5 – 7 procent träpellets i stenkolet. 

Kraftverket har ställts av över sommaren och då ska man göra närmare analyser av hur pelletsen påverkar bl.a. kraftverkspannan och övrig utrustning.

Som ett led i Helsingfors Energis utvecklingsprogram ”Med sikte på en kolneutral framtid” har man sedan hösten 2012 utfört försökseldning med inblandning av träpellets i stenkolet vid Hanaholmens kraftverk.

Via försöken förbereder man sig på kontinuerlig inblandning av biobränsle vid Hanaholmens och Sundholmens kraftverk från och med 2014. Genom försöken har man försökt utreda hur stor andel av stenkolet som kan ersättas med träpellets utan större omändringar i kvarnarna eller brännarna. Samtidigt ville man studera utsläppen från pelletseldningen och pelletsens beteende i ett stort kraftverks förbränningsprocess.

– Vid försöken lyckades vi t.ex. få kolkvarnarna att fungera bättre med pellets. Med den nuvarande utrustningen kan vi blanda in 5 – 7 procent pellets i bränslet. Utifrån försöken verkar det svårt att vid kontinuerlig eldning blanda in mer än så utan omläggningsinvesteringar, säger Jarmo Hagström, chef för Helsingfors Energis kraftverk på Hanaholmen.

Med hjälp av försöken försökte man också utreda hur pelletseldningen påverkar nedsmutsningen och korrosionen i pannan. Man har tagit prover från pannan och ska analysera dem under sommaren.

Hittills har inhemsk träpellets använts vid försöken. På hösten fortsätter försöken med andra pelletskvaliteter.

Publicerad: 23.05.2013 16:55