Tillbaka

Helens årsberättelse och hållbarhetsrapport har publicerats

Helenkoncernens årsberättelse har publicerats. Årsberättelsen redogör för året 2015, som var koncernens moderbolag Helen Ab:s första verksamhetsår. Helen Ab inledde sin verksamhet 1.1.2015, då affärsverket Helsingfors Energis affärsverksamhet övergick till det bildade bolaget.

 

Helens hållbarhetsrapport har också publicerats. Hållbarhetsrapporten innehåller bl.a. information om Helens projekt för minskning av utsläppen och ökning av andelen förnybar energi samt om personalen och dialogen med intressenter. Nyckeltalen i rapporten uppdateras en gång per år och information om projektens fortskridande uppdateras under året, vilket innebär att det alltid finns aktuell information om vår verksamhet på webbplatsen.

Publicerad: 16.03.2016 15:39