Tillbaka

Virtuellt batteri ger full nytta av solpanelerna

Helen erbjuder köpare av solpaneler den nya tjänsten Virtuellt batteri. Tjänsten är ett steg mot renare energiproduktion av ett nytt slag, där också Helens kunder deltar.

Solpanelernas produktion följer sällan samma rytm som elförbrukningen i hemmet, och därför styrs cirka 30 procent av kundernas årsproduktion från solpanelerna till elnätet som överskottsproduktion.  

Med hjälp av tjänsten Virtuellt batteri kan solpanelernas produktion utnyttjas fullt ut, och ägarna blir energiproducenter som får ersättning i pengar. Med tjänsten Virtuellt batteri får kunden kreditering på sin elräkning motsvarande inköpspriset på el.  

Om kunden säljer överskottsproduktionen till elbolaget utan ellagring, följer försäljningspriset det realiserade spotpriset. Spotpriset täcker omkring en tredjedel av inköpspriset på el.  

Den besparing man får med tjänsten Virtuellt batteri är till exempel i ett typiskt panelpaket på 5 kWp för egnahemskunder ända upp till 166 euro per år. Dessutom blir kunden mer självförsörjande och klimatavtrycket minskar.

Stor efterfrågan på solkraft

Helen utvecklar sina tjänster kring solkraft och lagring av el tillsammans med kunderna.  

– För närvarande finns det ett mycket stort intresse för solkraft. Efterfrågan har överträffat alla målsättningar, och kunderna har entusiastiskt deltagit i utvecklingen av nya tjänster. Försäljningen av solpaneler har tredubblats sedan förra våren, säger produktgruppschef Krista Jaatinen på Helen.

Kunderna kan skaffa tjänsten Virtuellt batteri i samband med att de skaffar nya solpaneler eller ett fysiskt ellager, eller när de bygger ut sitt gamla solpanelssystem. Tjänsten Virtuellt batteri är kostnadsfri under det första året.

Övergripande vy över den egna energin

I samband med tjänsten Virtuellt batteri erbjuder Helen också en ny onlinetjänst där kunden kan se sin egen produktion och förbrukning. I en och samma vy kan kunden se produktionen från sina solpaneler, sin elförbrukning och användningen av tjänsten Virtuellt batteri på dygns-, månads- och årsnivå.

Fakta:

  • Med hjälp av Helens tjänst Virtuellt batteri får kunderna 100-procentig nytta av produktionen från sina solpaneler.
  • Helen krediterar kunderna för överskottsproduktionen med 13 c/kWh, vilket är ungefär samma pris som kunden skulle betala för köpt el.
  • Kunderna kan se sina panelers produktion, sin förbrukning och användningen av tjänsten Virtuellt batteri i en ny tjänst.
  • Kunderna kan skaffa tjänsten Virtuellt batteri i samband med att de skaffar nya solpaneler eller ett fysiskt ellager, eller när de bygger ut sitt gamla solpanelssystem.
  • Tjänsten Virtuellt batteri är kostnadsfri under det första året.  


Mer information: helen.fi/virtuaaliakku
Läs också energiblogi: Virtuaaliakku ja sähkövarasto täydentävät aurinkopaneeleja

Publicerad: 22.05.2019 12:57
Marina Galkin-Aalto
Marina Galkin-Aalto
Redaktör