Tillbaka

Helen har beredskap att leverera el och värme också i undantagssituationer

Produktionen av el, värme och kyla fortsätter som vanligt i Helsingfors. Vi uppdaterar fortlöpande våra handlingsinstruktioner, genom vilka vi tryggar en störningsfri energidistribution till våra kunder. Vår kundtjänst betjänar kunderna på normalt sätt på nätet och via telefon, Energitorgets kundtjänstkontor på Kampen i Helsingfors håller stängt tills vidare.

Vårt uppdrag är att trygga tillgången till el, värme och kyla också under exceptionella förhållanden. Vi har uppdaterat våra handlingsinstruktioner med åtgärder i anslutning till coronaviruset. Produktionen och distributionen av el, värme och kyla fungerar på normalt sätt och inga störningar i leveranserna är i sikte.

Vi har instruerat vår personal och våra intressegrupper att införa rutiner som förhindrar smitta. Av den här orsaken har alla kundevenemang och besök i Helens lokaler och kraftverk ställts in för de närmaste veckorna. Energitorgets kundtjänstkontor i Elhuset håller stängt tills vidare, vi är anträffbara på normalt sätt på nätet och via telefon.

Som ett led i att säkerställa att samhället fortsätter att fungera smidigt har vi förberett oss för coronaepidemin och förbundit oss att trygga energidistributionen till våra kunder trots epidemin.

Publicerad: 24.03.2020 10:25
Seija Uusitalo
Seija Uusitalo
Kommunikationschef