Tillbaka

Efterfrågan på solelsprodukter har ökat explosionsartat på ett år – Helens nya Virtuella Batteri ger nu möjlighet att lagra egen solel för användning senare

Energibolaget Helen lanserar i dag i hela Finland Det Virtuella Batteriet, som ger möjlighet att lagra egenproducerad solel längre tider och utnyttja den också när solen inte skiner. Produkten är aktuell, eftersom efterfrågan på solelsprodukter till och med har tiodubblats på ett år.

Intresset för solel och därmed för att vara självförsörjande på el har ökat snabbt i Finland under de senaste åren, men många tvekar fortfarande, eftersom man tänker att solel finns att tillgå bara under soliga sommarmånader. Därför lanserar Helen nu som första i Finland ett Virtuellt Batteri, där användaren kan lagra sin överskottsenergi för senare användning.

-  Det Virtuella Batteriet kan ses som ett virtuellt elkonto där man sätter in överbliven solel. När man sedan behöver köpa el från nätet, använder man i första hand det elsaldo som samlats i Det virtuella batteriet. Det virtuella batteriet ser alltså till att kundens räkning stannar så nära 0 euro som möjligt så länge som möjligt också efter sommaren. Vanligen får kunden kreditering till marknadspris för överskottselen från sin solkraftsproduktion bara en eller två gånger per år. Vi tror att Det virtuella batteriet bättre svarar på konsumenternas växande behov och intresse, när kunderna kan utnyttja sitt överskott precis när de själva behöver det, säger Helens produktgruppschef Krista Jaatinen.

Enligt Jaatinen har Helen tiodubblat sin försäljning av olika solkraftssystem på ett år, och efterfrågan är ännu större än så.

- Konsumenterna vill i allt högre grad skydda sin ekonomi mot förändringar i energipriset, bli mer självförsörjande och därmed också minska sitt eget klimatavtryck. Solenergi är inte längre bara för teknikfreakar, utan personer i alla åldrar från 30 till 80 köper solkraftssystem från oss. När priserna har kommit ner och effekterna har blivit större har också intresset ökat, analyserar Jaatinen.


En familj med fritidsstuga spar reda pengar

Tjänsten fungerar för alla finländare som är småskaliga elproducenter. Jaatinen ger ett exempel på hur t.ex. en familj med fritidsstuga kan utnyttja Det virtuella batteriet.

- Låt oss tänka att familjen vistas i stugan hela juli månad, och solpanelerna på stugans tak producerar el bara för kylanläggningarna och installationstekniken, som är ställd i minimiläge. Då blir största delen av elen från solpanelerna outnyttjad i stugan. Ett solkraftssystem på exempelvis 4 kWp (14 paneler) producerar cirka 700 kilowattimmar under juli månad, medan hemmets elförbrukning bara är cirka 200 kilowattimmar. Då lagras 500 kilowattimmar i Det virtuella batteriet för senare användning. I augusti när familjen återvänder hem täcker solpanelerna fortfarande en stor del av hemmets elförbrukning, så att den el som lagrats i Det virtuella batteriet behövs först i september.


Solenergi i framtiden

På Helen ser man solenergi som framtidens energiform och därför kommer man att satsa på att ta fram nya solelsprodukter också efter Det virtuella batteriet.

- Intresset för solenergi har ökat enormt i och med att priserna på solpaneler kommit ner och effekterna ökat, men i själva tekniken har det inte skett några betydande förändringar. Vi här på Helen menar att utvecklingen i branschen allt starkare kommer att inriktas på digitala tjänster, med vars hjälp kunderna i större utsträckning kan utnyttja den energi de själva producerat samt följa och styra energianvändningen i hemmet. Den digitala lagringstjänst för småskalig produktion som vi nu lanserat har inte tidigare genomförts i Finland i den här skalan, säger Sari Mannonen, som är direktör för Helens lösningsverksamhet.  

- Det virtuella batteriet är bara en början på förverkligandet av Helens större vision, där energiförbrukarna blir energiproducenter. Självförsörjning intresserade kunderna redan före coronaepidemin, och nu kommer intresset säkert att öka ytterligare. Dessutom påverkar solkraft fastighetens värde positivt. Det är en tydlig förändring, menar Jaatinen.

Helens Virtuella Batteri är tillgängligt för alla Helens elkunder i hela landet.

Läs mer om Helens Virtuella Batteri på adressen: https://www.helen.fi/aurinkopaneelit/sahko-varastointi/virtuaaliakku 

Publicerad: 15.05.2020 10:00