Cool Helsinki

Fjärrkyla är världens coolaste sätt att höja boendekomforten.

Ta kontakt

Hur ska man gå till väga för att få fjärrkyla installerad?

Kontakt

Kontakta Helens experter. Vi kontrollerar om det går att ansluta din fastighet till fjärrkyla.
Ta kontakt >

Projektplan

En VVS-planeringsbyrå kartlägger ditt bostadsbolags kylbehov och planerar kylsystemet.

Avtal

Ditt bostadsbolag ingår avtal med Helen om leverans av kylenergi.

Byggande

Den entreprenör ni valt installerar kylsystemet i fastigheten, det vill säga värmeväxlare, rörsystem och apparater i de enskilda lägenheterna. Helen levererar kylanslutningen till fastighetens källare.

Drift

Fjärrkylan är klar att ta i bruk. Från Helen får ni alltid teknisk kundservice ja energirådgivning vid behov.

Det är särskilt kostnadseffektivt att installera fjärrkyla i samband med stambyte.

Arbetet medför då inga extra olägenheter för de boende. 

Ta upp frågan om fjärrkyla till diskussion i ditt bostadsbolag

Till gamla och nya fastigheter

Fjärrkyla kan installeras i gamla och nya fastigheter i Helsingfors innerstad. I gamla bostadsbolag är det klokt att installera fjärrkyla i samband med stora reparationer, till exempel stambyte.

Ta upp frågan om fjärrkyla till diskussion redan när stambytet är i projektplaneringsskedet.

Fjärrkyla är hållbart byggande

Fjärrkyla är hållbart byggande på både kort och lång sikt:

  • höjer boendekomforten
  • höjer bostädernas återförsäljningsvärde
  • produceras miljövänligt och energieffektivt

Ta upp frågan om fjärrkyla till diskussion i ditt bostadsbolag. Våra experter kommer gärna och berättar mer om fjärrkyla till exempel vid bolagsstämman i det bostadsbolag du representerar.

Ta kontakt

Läs fakta – Ladda ner broschyr om fjärrkyla (på finska)

Ladda pdf broschyr

*Källa: IRO Research 2016.