• Vår kundtjänst tjänar online och per telefon, kundtjänstkontor i Helsingfors Kampen stängt tills vidare.
Fjärrvärme

Fjärrvärmeutrustning

När du ansluter dig till fjärrvärme behöver du också fjärrvärmeutrustning som du köper separat. Anordningarna måste köpas från en tillverkare av fjärrvärmecentraler. 

I fjärrvärmecentralen som placeras i fjärrvärmerummet behövs värmeväxlare för uppvärmning och tappvarmvatten samt en eventuell värmeväxlare för ventilationen, reglerutrustning, pumpar, expansionskärl och säkerhetsanordningar, värme- och tryckmätare samt spärrventiler.

Tillverkare av fjärrvärmecentraler

  • Alfa Laval
  • Danfoss
  • Gebwell
  • Högfors
  • Jäspi
  • P.O.B TECH
  • WTT
Dela: