Fjärrvärmeutrustning

När du ansluter dig till fjärrvärme behöver du också fjärrvärmeutrustning som du köper separat. Anordningarna måste köpas från en tillverkare av fjärrvärmecentraler. 

I fjärrvärmecentralen som placeras i fjärrvärmerummet behövs värmeväxlare för uppvärmning och tappvarmvatten samt en eventuell värmeväxlare för ventilationen, reglerutrustning, pumpar, expansionskärl och säkerhetsanordningar, värme- och tryckmätare samt spärrventiler.

Tillverkare av fjärrvärmecentraler

  • Alfa Laval
  • Danfoss
  • Gebwell
  • Högfors
  • Jäspi
  • P.O.B TECH
  • WTT

För mer information


Anslutning till fjärrvärme

Fjärrvärme lämpar sig för alla hustyper.

Dela: