Ändring av fjärrvärmeledningar

Om du vill beställa ändringsarbeten i fjärrvärmeledningarna eller mätcentralen, vänligen kontakta vår kundtjänst tel. 09 617 8012. Priset beräknas individuellt i varje enskilt fall.

För mer information


För nuvarande kunder

Läs mer om t.ex. avtal, fakturering, förbrukningsvärden och fjärrvärmeutrustning.


Beställning av ny fjärrvär

Vi hjälper dig när det är dags att byta fjärrvärmeutrustningen.