Beställning av förbrukningsuppgifter

För att beställa förbrukningsuppgifter för din fastighet vänligen kontakta vår kundtjänst tel. 09 617 2856.

För mer information


För nuvarande kunder

Läs mer om t.ex. avtal, fakturering, förbrukningsvärden och fjärrvärmeutrustning.


Beställning av ny fjärrvär

Vi hjälper dig när det är dags att byta fjärrvärmeutrustningen.


Ändring av fjärrvärmeledningar

Om du vill beställa ändringsarbeten i fjärrvärmeledningarna eller mätcentralen, vänligen kontakta vår kundtjänst.