Förnybar fjärrvärme

Att välja förnybar fjärrvärme till ditt hem är ett enkelt sätt att minska ditt klimatavtryck mot en liten extra kostnad.

Beställ nu

Uppgradera din värme till noll utsläpp

Genom att välja Förnybar fjärrvärme kan du enkelt minska ditt koldioxidavtryck. Du får fjärrvärme producerad lokalt från förnybara energikällor till ett månadspris på några euro.

Med Förnybar fjärrvärme bidrar du till klimatneutral energiproduktion i Helsingfors.

Med hjälp av Förnybar fjärrvärme kan du enkelt uppgradera hemmets uppvärmning till nollutsläpp för 3,40 € / månad.

Tillsammans mot koldioxidneutralitet

Med hjälp av våra kunder har vi redan kunnat minska koldioxidutsläppen i Helsingfors med totalt 52 520 ton. Beloppet är lika med det årliga utsläppet på mer än 24 000 personbilar.

I en standardhyreshus minskar förnybar fjärrvärme dina koldioxidutsläpp med 1100 kg per år, vilket motsvarar 7 100 kilometer körning.

Vi utvecklar ständigt vår koldioxidneutrala energiproduktion och håller våra kunder på väg mot en ny, renare energiperiod.

Vi erbjuder förnybar fjärrvärme till ditt hem till priset 1,70 €/månad

Priset inkluderar moms 24 %. Avtalet är fortlöpande.

Uppgifter om beställaren

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk.

Vanliga frågor om förnybar fjärrvärme

 Nedan hittar du svar på vanliga frågor om förnybar fjärrvärme.

Använd piltangenterna för att ändra frågan. Du kan öppna och stänga svar med mellanslagstangenten.

När du beställer förnybar fjärrvärme producerar vi mot en fast månadsavgift fjärrvärme av spillvärme från renat avloppsvatten i en mängd som motsvarar din förbrukning.

Genom att välja förnybar fjärrvärme minskar du ditt klimatavtryck enkelt och förmånligt. Du får fjärrvärme som producerats med förnybara energikällor för några euro extra per månad.

Vi producerar förnybar fjärrvärme med förnybara energikällor: Vår värmepumpsanläggning utnyttjar avloppsvatten från Viksbacka avloppsreningsverk för att producera fjärrvärme, och den el som används för detta är certifierad vattenel. Den förnybara fjärrvärmens specifika CO2-utsläpp är 0 g/kWh.

Avloppsvatten definieras som en förnybar energikälla enligt RED II-direktivet om förnybara energikällor som EU antog 2018, om värmepumpen är tillräckligt energieffektiv. Helens värmepumpar uppfyller villkoren enligt direktivet.

Så gott som alla flervåningshus i Helsingfors värms med fjärrvärme. Det är alltså mycket sannolikt att du är fjärrvärmekund om du bor i ett flervåningshus. Vill du ha säkert besked om saken kan du kontakta vår fjärrvärmekundtjänst på nummer 09 617 8014 eller via e-post kaukolampo@helen.fi.

Priset på förnybar fjärrvärme består av en tilläggsavgift som läggs på det normala fjärrvärmepriset. I produktpriset har man bl.a. beaktat produktionskostnaderna för förnybar energi, bränslekostnaderna för förnybara energikällor, kostnader för underhåll av produkten samt moms.

De som bor i enfamiljshus kan köpa förnybar fjärrvärme i en mängd som exakt baserar sig på den uppmätta förbrukningen. Enfamiljshus har en förbrukningsmätare enligt vilken fjärrvärmen faktureras. Kunder i enfamiljshus kan be att få en e-postoffert som baserar sig på den uppmätta fjärrvärmeförbrukningen.

Avtalsärenden

Använd piltangenterna för att ändra frågan. Du kan öppna och stänga svar med mellanslagstangenten.

Du behöver inte göra någonting alls, eftersom värmeavtalet har ingåtts med bostadsaktiebolaget. Hushåll i flervånings- och radhus har inget eget fjärrvärmeavtal med Helen, utan betalar i samband med bolagsvederlaget eller hyran en fast summa för fjärrvärmen till det bostadsbolag i vars namn fjärrvärmeavtalet står. Med den här produkten bokar du en del av den förnybara värmeproduktionen för din egen räkning, och det påverkar inte Helens värmeavtal med bostadsaktiebolaget.

Du kan teckna ett separat avtal om förnybar fjärrvärme. Ditt nuvarande avtal förblir oförändrat.

När du flyttar ska du meddela vår kundtjänst om saken, så att vi kan uppdatera ditt avtal så det lämpar sig för din nya bostad. Om du flyttar bort från Helsingfors kan du säga upp ditt avtal.