Egen energianvändning

Användningsvanorna har stor inverkan på energiförbrukningen och boendetrivseln.

De viktigaste faktorerna som påverkar energiförbrukningen är rumstemperaturen och inställningen av ventilationen. Energi går också till uppvärmning av tappvarmvatten och till hushållsel.

Reglera temperaturen med måtta

I uppvärmda rum lönar det sig att hålla ett öga på temperaturen, eftersom onödigt höga temperaturer ger upphov till onödig energiförbrukning. Om ett rum inte används aktivt lönar det sig att sänka temperaturen. Det går också att göra inställningar som används när ingen är hemma. I garage och förråd är några plusgrader ofta helt tillräckligt, och vid behov kan temperaturen höjas tillfälligt.

Ventilationen fungerar också på låg hastighet

Ventilationen är viktig, men den ska inte vara högre ställd än nödvändigt. I hus med mekanisk ventilation byts luften ut tillräckligt effektivt redan på lägre hastigheter. Det lönar sig att ställa ventilationen i minimiläge när ingen är hemma och öka effekten när man badar bastu eller lagar mat. Om ventilationen fungerar med självdrag lönar det sig att minska draget i frånluftsventilerna när det är riktigt kallt och sedan öppna dem mera när vädret är varmare. I flerbostadshus ska du inte röra frånluftsventilerna.

Du kan påverka förbrukningen genom dina vanor

Det går också energi till uppvärmning av tappvarmvatten, och största delen förbrukas i duschen. Därför är det bra att vara uppmärksam på hur länge du står i duschen. Tappa inte heller annars varmvatten i onödan.

Till hushållsel räknas energi för belysning, hemelektronik, matlagning, klädvård, bastu och andra apparater. Det är också bra att vara noga med att inte ha de här apparaterna på i onödan. Kolla energiklassen när du köper en ny apparat.

Bli kund

Jämför priser och teckna ett förmånligt avtal med oss.

Jämför elaftal