Ekovärme Lägenhet

Att välja Ekovärme Lägenhet till ditt hem är ett enkelt sätt att minska ditt klimatavtryck. Du kan beställa Ekovärme Lägenhet till vilken fjärrvärmd lägenhet som helst, vare sig du hyr eller äger den – utsläppsfri värme fås i hela Helsingfors.

Beställ nu

Uppgradera din värme till noll utsläpp

Genom att uppdatera uppvärmningen av ditt hem till Ekovärme Lägenhet minskar du enkelt och konkret ditt klimatavtryck. Ekovärme Lägenhet är fjärrvärme som producerats utsläppsfritt med värmepumpar.

Med Ekovärme Lägenhet bidrar du till klimatneutral energiproduktion i Helsingfors och främjar samtidigt cirkulär ekonomi och minskar värmeutsläppen i Östersjön från avloppsvattnet.

Tillsammans mot koldioxidneutralitet

Med hjälp av våra kunder har vi redan kunnat minska koldioxidutsläppen i Helsingfors med totalt 52 520 ton. Beloppet är lika med det årliga utsläppet på mer än 24 000 personbilar.

I en standardhyreshus minskar förnybar fjärrvärme dina koldioxidutsläpp med 1100 kg per år, vilket motsvarar 7 100 kilometer körning.

Vi utvecklar ständigt vår koldioxidneutrala energiproduktion och håller våra kunder på väg mot en ny, renare energiperiod.

Vi erbjuder Ekovärme Lägenhet till ditt hem till priset 1,70 €/månad

Priset inkluderar moms 24 %. Avtalet är fortlöpande.

Uppgifter om beställaren

Obligatoriska fält är markerade med en röd punkt.

Vanliga frågor om förnybar fjärrvärme

 Nedan hittar du svar på vanliga frågor om förnybar fjärrvärme.

Använd piltangenterna för att ändra frågan. Du kan öppna och stänga svar med mellanslagstangenten.

När du beställer Ekovärme Lägenhet producerar vi mot en fast månadsavgift fjärrvärme med värmepumpar i en mängd som motsvarar din förbrukning. Värmepumparna fungerar med ursprungscertifierad utsläppsfri och förnybar vattenkraftsel. 

Genom att välja Ekovärme Lägenhet minskar du ditt klimatavtryck enkelt och förmånligt. Du får fjärrvärme som producerats med CO2-fri energi för några euro extra per månad och främjar samtidigt cirkulär ekonomi och minskar värmeutsläppen i Östersjön från avloppsvattnet.

Ekovärme Lägenhet produceras i Helens värmepumpsanläggningar. Värmepumparna fungerar med ursprungscertifierad utsläppsfri och förnybar vattenkraftsel. Värmepumparnas värmekälla är förnybart renat avloppsvatten eller spillvärme från fjärrkylans returvatten.

Ekovärme Lägenhetens specifika CO2-utsläpp är 0 g/kWh. Beräkningen är baserad på Greenhouse Gas Protocol Scope 1. Läs mer här.

Avloppsvatten definieras som en förnybar energikälla enligt RED II-direktivet om förnybara energikällor som EU antog 2018, om värmepumpen är tillräckligt energieffektiv. Helens värmepumpar uppfyller villkoren enligt direktivet.

Så gott som alla flervåningshus i Helsingfors värms med fjärrvärme. Det är alltså mycket sannolikt att du är fjärrvärmekund om du bor i ett flervåningshus. Vill du ha säkert besked om saken kan du kontakta vår fjärrvärmekundtjänst på nummer 09 617 8014 eller via e-post kaukolampo@helen.fi.

Priset på Ekovärme Lägenhet består av en tilläggsavgift som läggs på det normala fjärrvärmepriset. I produktpriset har man bl.a. beaktat produktionskostnaderna för energi, bränslekostnaderna för energikällor, kostnader för underhåll av produkten samt moms.

De som bor i enfamiljshus kan köpa Ekovärme Lägenhet i en mängd som exakt baserar sig på den uppmätta förbrukningen. Enfamiljshus har en förbrukningsmätare enligt vilken fjärrvärmen faktureras. Kunder i enfamiljshus kan be att få en e-postoffert som baserar sig på den uppmätta fjärrvärmeförbrukningen.

Avtalsärenden

Använd piltangenterna för att ändra frågan. Du kan öppna och stänga svar med mellanslagstangenten.

Du kan teckna ett separat avtal om Ekovärme Lägenhet. Ditt nuvarande avtal förblir oförändrat.

När du flyttar ska du meddela vår kundtjänst om saken, så att vi kan uppdatera ditt avtal så det lämpar sig för din nya bostad. Om du flyttar bort från Helsingfors kan du säga upp ditt avtal.