Värme till företag och fastigheter

Fjärrvärme för företag

Fjärrvärme är ett bekymmersfritt, energieffektivt och ekonomiskt uppvärmningssätt. Därför passar den för alla företag i Helsingfors. 

Se också

Energiproduktion i Helsingfors

Vi producerar energi effektivt genom kraftvärmeproduktion och jämnar ut produktionen med hjälp av värme- och kyllager. Vi producerar solkraft i våra egna kraftverk, den övriga förnybara energin köper vi från andra delar av landet via intressebolag.

Läs mer
Dela: