Värme till företag och fastigheter

Fjärrvärmerådgivning

Från oss får du energieffektivitetsrådgivning i enlighet med standarden ISO 14001. Vi ger gärna råd både om energi i allmänhet och om hur du använder och sköter fjärrvärmeutrustningen.

Energirådgivning

Vi ger gärna energispartips. Det är lätt att få ner energikostnaderna med små medel, till exempel genom att justera fjärrvärmeutrustningen och täta fönster och dörrar. Redan med dessa små åtgärder kan ditt företag spara upp till 10 procent energi.

Kontakta våra experter så går vi igenom hur ditt företag kan spara.

Övervakning av fjärrvärmeutrustningen

Fjärrvärmeutrustningen är pålitlig och långlivad. Vi förhandsgranskar installationsplanerna och installationen av fjärrvärmeutrustningen och utför kvalitetskontroll i samband med anslutningen eller när utrustningen byts ut. Vi ger även råd vid eventuella tekniska problem.

Vi ser över utrustningen i samband med våra egna underhållsarbeten och med hjälp av fjärravläsningen. På det här sättet försäkrar vi oss att din fjärrvärmeutrustning alltid fungerar som den ska.

Dela: