Värme till företag och fastigheter

Fjärrvärmeutrustning

När du ansluter dig till fjärrvärme behöver du också fjärrvärmeutrustning som du köper separat. Anordningarna måste köpas från en tillverkare av fjärrvärmecentraler. 

I fjärrvärmecentralen som placeras i fjärrvärmerummet behövs värmeväxlare för uppvärmning och tappvarmvatten samt en eventuell värmeväxlare för ventilationen, reglerutrustning, pumpar, expansionskärl och säkerhetsanordningar, värme- och tryckmätare samt spärrventiler. Se instruktionerna.

Alfa Laval

Alfa Lavals kärnverksamhet baseras på tre nyckelteknologier: värmeöverföring, separering och flödeshantering. Alfa Laval erbjuder ett brett program av ekonomiska och effektiva fjärrvärmecentraler – för enfamiljshus upp till stora fastigheter. Företaget erbjuder användarvänlig högteknologi och pålitligt partnerskap inom värmeöverföring.

Danfoss

Danfoss tillverkar fjärrvärme- och fjärrkylacentraler i olika storlekar och i alla effektklasser. I paketet ingår grundlig planering, tillverkningsprocess och testade komponenter. Kunniga försäljare lyssnar på kundens förväntningar och önskemål och hjälper till att välja den bästa helhetslösningen.

Gebwell

Gebwells fjärrvärmecentraler är effektiva, pålitliga och inhemska. Fjärrvärmecentralerna passar för både stora och små byggnader och för både ny- och ombyggnad. Värmeväxlarna har fem års garanti för användning inom fjärrvärme i Finland. Tillkommande utrustning har två års garanti.

Högfors

Värmeöverförings- och värmehanteringsförmågan i Högfors värmecentraler är i toppklass. Värmeväxlaren i Högfors’ GST Unis-centraler har fem års garanti för användning inom fjärrvärme i Finland. Tillkommande utrustning har två års garanti. Produkterna har lång garanti men kort leveranstid.

Jäspi

Kaukora Oy har över 30 års solid erfarenhet med utveckling och produktion av fjärrvärmecentraler. Jäspi fjärrvärmecentraler är säkra, pålitliga samt mycket enkla att använda, och ett gott val för uppvärmning av småhus.

P.O.B TECH

P.O.B. TECH Oy:s högklassiga fjärrvärmecentraler har planerats för fjärrvärme i bostäder, affärslokaler, industrifastigheter och andra fastigheter. Fjärrvärmecentralerna lämpar sig för såväl ny- och ombyggnad. P.O.B TECH erbjuder skräddarsydda helhetslösningar som beaktar kundens behov och utrymmen.

WTT

WTT Onda-fjärrvärmecentraler passar för fastigheter i alla storlekar. Det kompakta formatet gör centralerna lämpliga för både ny- och ombyggnad. Den stadiga konstruktionen är till fördel även vid installationen.

Dela: