Värme för hem

Förnybar fjärrvärme

Att välja förnybar fjärrvärme till ditt hem är ett enkelt sätt att minska ditt klimatavtryck mot en liten extra kostnad. Du kan beställa förnybar fjärrvärme vare sig du bor i flervånings- eller radhus, hyresbostad eller egen bostad.

Minskat klimatavtryck från 2,20 €/mån

Genom att byta till förnybar fjärrvärme kan du påverka klimatet positivt för en liten slant. Exemplen nedan visar hur mycket de årliga koldioxidutsläppen minskar i olika typer av bostäder när man väljer förnybar fjärrvärme.

Flervåningshus

550 kg CO2/år

    

Motsvarar 4 500 kilometer bilkörning. 

Pris 2,20 €/mån i en lägenhet på 40 kvadrat.

rad- eller parhus

1 100 kg CO2/år

   

Motsvarar 9 000 kilometer bilkörning. 

Pris 4,30 €/mån i en lägenhet på 80 kvadrat. 

Enfamiljshus

1 600 kg CO2/år

    

Motsvarar 13 500 kilometer bilkörning. 

Pris 6,30 €/mån i ett hus på 110 kvadrat. 

Påverka positivt

Energivalen i hemmet hör till de viktigaste insatserna för klimatet, vid sidan om trafiken.

Du kan göra ett klimatvänligt val också när du väljer uppvärmning till ditt hem. Vi producerar förnybar fjärrvärme i Helsingfors med träpellets och vid behov med biogas.

Att övergå till förnybar fjärrvärme är nu lika enkelt som att byta elavtal: när du matar in din hustyp och antalet kvadratmeter får du veta månadspriset, och efter det kan du beställa förnybar fjärrvärme.

Gå till beställning!

Uusiutuva kaukolämpö on helppo tapa pienentää hiilijalanjälkeä.

Kan fås i hela Helsingfors

Cirka 95 % av Helsingfors stad värms med fjärrvärme, och omkring 600 000 helsingforsare bor i fjärrvärmda flervåningshus.

Det är alltså högst sannolikt att ditt hem värms med fjärrvärme, om du bor i innerstaden eller i ett flervåningshus var som helst i Helsingfors.

Om du kände igen ditt hem på beskrivningen, kan du ta steget och övergå till förnybar fjärrvärme!

Uppvärmningsformer i Helsingfors

Uppvärmningsform %
Fjärrvärme 95
Annat 5

Var vill du ha förnybar fjärrvärme?

Flervåningshus
Rad- eller parhus
Enfamiljshus
m2

Förnybar fjärrvärme till helsingforsarna ända sedan 2015

Ända sedan 2015 har vi varje år ersatt dubbelt så mycket av vår värmeproduktion med förnybara energikällor som kunderna beställt förnybar fjärrvärme av oss.

Genom sitt val har våra kunder med förnybar fjärrvärme minskat koldioxidutsläppen i Helsingfors med 19 000 ton under de fyra senaste åren. Det motsvarar 160 kilometer bilkörning.

Men det här är bara början.

Helen on tarjonnut uusiutuvaa kaukolämpöä koteihin vuodesta 2015.

Vanliga frågor om förnybar fjärrvärme

 Nedan hittar du svar på vanliga frågor om förnybar fjärrvärme.

När du beställer förnybar fjärrvärme producerar vi mot en fast månadsavgift fjärrvärme med förnybar pellets i en mängd som motsvarar din förbrukning.

Genom att välja förnybar fjärrvärme minskar du ditt klimatavtryck enkelt och förmånligt. Du får fjärrvärme som producerats med förnybara energikällor för några euro extra per månad.

Vi producerar förnybar fjärrvärme med förnybara energikällor: träpellets och biogas. Energikällorna kan växla efter behov och tillgång.

Under 2019 producerar vi förnybar fjärrvärme genom att ersätta fossila bränslen med träpellets i Helens kraftverk på Sundholmen och Hanaholmen och i Finlands största pelletpanna i Sundholmen.

Träpellets är en form av fast biomassa och anses vara en koldioxidneutral energikälla med noll utsläpp på samma sätt som energi från sol, vind och vatten.

Gemensamt för förnybara energikällor är att tillgången till dem inte minskar på lång sikt, bara de utnyttjas på ett hållbart sätt. Också de koldioxidutsläpp som frigörs när man utnyttjar biomassa räknas som en del av kolets kretslopp i naturen och anses därför inte bidra till växthuseffekten. Därför anses förnybar energi, inklusive biomassa, vara en klimatneutral energiproduktionsform. Statistikcentralen är den myndighet i Finland som ansvarar för definitionen och rapporteringen av vilka energikällor som är förnybara.

Träpellets har definierats som förnybart enligt EU:s utsläppshandelssystem och systemen för rapportering av växthusgaser inom ramen för de EU- och internationella klimatavtal (FN:s klimatavtal och Kyotoprotokollet) som Finland har anslutit sig till. På Helen definierar vi inte bedömningskriterierna för den träpellets vi använder och dess klimatpåverkan, utan följer de lagar, bestämmelser och rutiner som godkänts i Finland och genom de internationella klimatavtalen.

Så gott som alla flervåningshus i Helsingfors värms med fjärrvärme. Det är alltså mycket sannolikt att du är fjärrvärmekund om du bor i ett flervåningshus. Vill du ha säkert besked om saken kan du kontakta vår fjärrvärmekundtjänst på nummer 09 617 8014 eller via e-post kaukolampo@helen.fi.

Månadspriset varierar beroende på hustypen och kundens lägenhetsyta.

Prissättningen grundar sig på de specifika förbrukningar för olika typhus som Finsk Energiindustri rf uppskattat samt på bostadsbeståndet i Helsingfors. Bland de olika hustyperna är energiförbrukningen relativt sett minst i lägenheter och störst i enfamiljshus.

Priset på förnybar fjärrvärme består av en tilläggsavgift som läggs på det normala fjärrvärmepriset. I produktpriset har man bl.a. beaktat produktionskostnaderna för förnybar energi, bränslekostnaderna för förnybara energikällor, kostnader för underhåll av produkten samt moms.

De som bor i enfamiljshus kan köpa förnybar fjärrvärme i en mängd som exakt baserar sig på den uppmätta förbrukningen. Enfamiljshus har en förbrukningsmätare enligt vilken fjärrvärmen faktureras. Kunder i enfamiljshus kan be att få en e-postoffert som baserar sig på den uppmätta fjärrvärmeförbrukningen.

Uusiutuva kaukolämpö laskutetaan osana sähkölaskua, jos sinulla on voimassa oleva sähkösopimus Helenin kanssa. Jos ostat sähkön jostain toisesta yhtiöstä, lähetämme uusiutuvasta kaukolämmöstä sinulle erillislaskun neljä kertaa vuodessa.

Avtalsärenden

Du behöver inte göra någonting alls, eftersom värmeavtalet har ingåtts med bostadsaktiebolaget. Hushåll i flervånings- och radhus har inget eget fjärrvärmeavtal med Helen, utan betalar i samband med bolagsvederlaget eller hyran en fast summa för fjärrvärmen till det bostadsbolag i vars namn fjärrvärmeavtalet står. Med den här produkten bokar du en del av den förnybara värmeproduktionen för din egen räkning, och det påverkar inte Helens värmeavtal med bostadsaktiebolaget.

Du kan teckna ett separat avtal om förnybar fjärrvärme. Ditt nuvarande avtal förblir oförändrat.

När du flyttar ska du meddela vår kundtjänst om saken, så att vi kan uppdatera ditt avtal så det lämpar sig för din nya bostad. Om du flyttar bort från Helsingfors kan du säga upp ditt avtal.