Värme för hem

Fjärrvärmepriser

Prisbildningen på fjärrvärme är öppen och ändringar är förutsägbara. Du får i god tid besked om prisändringar.

Tidigare pris

1.10. - 31.12.

5,78 c/kWh

Höstperioden

Pris nu

1.1. - 28.2.

6,42 c/kWh

Vinterperioden

Kommande pris

1.3. - 30.4.

6,19 c/kWh

Vårperioden

Ny prisperiod för fjärrvärme börjar 1.1.2018. Läs mer på meddelanden.

Läs mer om prissättningen av fjärrvärme.

Drift

Flödesavgift (cirka)                                          560 - 1200 €/år
Energiavgift (medelpris för 2015)                                           5,00 cent/kWh

Anslutning

Anslutningsavgift, utan grävarbeten 5704 €
Anslutningsavgift, med grävarbeten 6820 €

Tjänster för kunderna

Fjärrvärmerådgivning Ingår i årspriset
Experttjänster vid byte av fjärrvärmeutrustning Ingår i årspriset
Sävel Plus för övervakning av förbrukningen Ingår i årspriset
Tilläggstjänster Se prislista

Priserna inkluderar 24 % moms.

I fjärrvärmeavtalet ingår anslutning av fastigheten till fjärrvärmenätet samt värmeleverans enligt gällande prislista på värmeenergi. I anslutningspaketet ingår dessutom dragning av fjärrvärmeledning ända fram till husets tekniska utrymme samt utrustning för mätning och fjärravläsning av fjärrvärmen.

Fjärrvärme avtalsvillkor

Dela: