Nuvarande kunder

Beställning av förbrukningsuppgifter

Beställ förbrukningsuppgifter för din fastighet med formuläret nedan. Du får tillgång till fjärröverföring fram till nästa mätarbyte. Apparaten har fem års garanti räknat från installationsdagen. 

Vänligen kontakta vår kundtjänst tel. 09 617 2856.

Dela: