Uutiset

Helsingin kaapelihanke on siirtynyt toteutusvaiheeseen

Helen Sähköverkon, Helsingin kaupungin, ja Fingridin yhteistyössä suunnittelema 400 kilovoltin maakaapeliyhteys on siirtynyt suunnittelusta toteutusvaiheeseen. Sähköä siirtyy Helsingissä tuplasti, kun uusi kaapeliyhteys valmistuu vuonna 2026.

29.05.2023

”Bioenergian korjuuketjun täytyy olla kestävä”

Hakkuiden lisääntyminen ja metsien kasvun heikkeneminen ovat kiihdyttäneet poliittista keskustelua metsien käytön kestävästä tasosta. Helenin järjestämässä paneelikeskustelussa puitiin sitä, onko hakkuiden kasvattamiseen varaa ja mikä rooli bioenergian käytöllä on hiilinielujen pienenemisessä.

24.05.2023

Harvard Business School valitsi Helenin hankekumppanikseen

Isännöimme äskettäin viikon ajan Helsingissä opiskelijoita Harvard Business Schoolista osana ”FIELD Immersion” -nimistä kurssia. Helen oli yksi 171:stä FIELD Immersion -kumppanista, jotka edustivat yhteensä 15:tä kaupunkia 15 maassa. Helenin vierailijoiden harjoitustyön aihe oli suunnitella uudenlaisia lähestymistapoja asiakkaiden uusiutuvaan energiaan liittyviin mielikuviin ja valmiuksiin ottaa uusia palveluita käyttöön.

17.05.2023

Helenin toimitusjohtaja Olli Sirkka Energiateollisuus ry:n hallituksen puheenjohtajaksi

Energiateollisuus ry:n liittokokous on valinnut järjestön hallituksen puheenjohtajaksi Helenin toimitusjohtaja Olli Sirkan.

11.05.2023

Kiistelty bioenergia – Kestävyyden kehittämiseksi tehdään jatkuvasti töitä

Bioenergia on uusiutuvaa ja korvaa fossiilisia polttoaineita, mutta sen käyttö jakaa mielipiteitä. Etenkin Euroopan unionissa on kannettu huolta metsäbiomassan käytön luontovaikutuksista ja kiistelty bioenergian roolista uusiutuvan energian tavoitteissa. Asiantuntijoiden mukaan bioenergian tuotanto on Suomessa suhteellisen kestävää, mutta sitä voidaan edelleen parantaa pitkäaikaisella tutkimuksella.

05.05.2023

Kutsumme kiinteistöjä energiatehokkuutta parantavan ratkaisun pilottiin

Luomme fiksumpaa hiilineutraalia energiajärjestelmää, jonka avulla jokainen voi tuottaa, käyttää ja säästää energiaa ympäristöä kunnioittaen. Kehitämme nyt uutta kokonaisratkaisua, jonka avulla kiinteistösijoittajat ja -omistajat voivat saavuttaa kiinteistöille asetetut hiilineutraaliustavoitteet ja nostaa kiinteistöjen arvoa.

05.05.2023

Helenin hallituksen puheenjohtaja vaihtuu

Helenin hallituksen puheenjohtaja vaihtuu, kun hallituksen pitkäaikainen puheenjohtaja Osmo Soininvaara luopuu tehtävästään. Puheenjohtajana vuodesta 2017 asti toiminut Soininvaara on jo aikaisemmin ilmoittanut aikeistaan luopua puheenjohtajuudesta. Hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi on 2. toukokuuta valittu Atte Harjanne.

03.05.2023

Pelletti korvaa kivihiilen käyttöä Salmisaaressa

Helen lisää bioenergian käyttöä muuttamalla Salmisaaren voimalaitosalueella sijaitsevan kivihiilikäyttöisen kattilalaitoksen pellettikäyttöiseksi. Investointi on osa Helenin hajautettua ja kestävää energiajärjestelmää ja tukee osaltaan matkaa kohti hiilineutraalisuutta. Samalla se lisää Helsingin energiaomavaraisuutta ja vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista.

27.04.2023

Aurinkopuistoista tasapainoa tuulivoimalle

Puhdas ja edullinen energiantuotanto voi olla Suomelle merkittävä kilpailuetu, kun teollisuuden toimijat kartoittavat parhaita sijoituspaikkoja investoinneilleen. Helen on mukana uudessa aurinkovoimakehittäjien yhteenliittymässä, jonka jäsenet ovat valmiita investoimaan lähivuosina 10 miljardia euroa puhtaan aurinkoenergian tuotantoon.

24.04.2023