• Asiakaspalvelumme on poikkeuksellisen ruuhkautunut eikä asiakaspalveluun pääse hetkittäin puhelimella läpi, jos kaikki jonopaikat ovat varattuja. Lue lisää

Määräaikainen sähkösopimus, vesisähkö, tilausehdot

Sopimusehdot

Tuotetta myydään sopimuskohteisiin, joissa sähkön vuosikäyttö on alle 300 000 kWh.

Sähkönmyyntisopimus tulee voimaan sopimuskauden alussa ja on voimassa sovitun määräajan. Toimituksen alkupäivämäärä määräytyy jakeluverkonhaltijan Helenille ilmoittaman alkupäivän mukaan. Sopimus jatkuu uutena määräaikaisena jaksona, mikäli ei sovita muutoksesta sopimukseen. Ilmoitamme uudesta hinnasta ja sopimusjaksosta ennen uuden määräaikaisen sopimusjakson alkamista. Sähkön siirrosta vastaa jakeluverkonhaltija.

Sopimukseen sovelletaan kulloinkin voimassaolevia sähkönmyyntiehtoja ja Helenin yleisiä hinnastoja. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Maksuehto on 14 päivää netto.

Sähkön siirto ja mittaus Helen irtisanoo asiakkaan valtuutuksella nykyisen sähkösopimuksen ja solmii tarvittaessa asiakkaan nimiin uuden sähköverkkosopimuksen. Jakeluverkonhaltija laskuttaa sähkön siirrosta asiakasta hinnastonsa mukaisesti. Mittauksesta vastaa ja laskuttaa jakeluverkonhaltija. Aika- ja kausisähköllä on käyttöpaikassa oltava 2-aikainen mittaus. Mikäli tarjottu tuote ei sovellu jakeluverkonhaltijan käyttämään aikajakoon tai asiakkaalla olevaan mittaukseen, Helenillä on oikeus ottaa käyttöön soveltuva tuote. Mikäli pääsulakkeen koko on suurempi kuin 63 A, sähkön käyttö on mitattava ja rekisteröitävä tunneittain.

Toimitusehdot

Helenin sähkönmyyntiehdot.

Sopimusvahvistus

Sopimusvahvistus toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse.

Asiakastiedot ja tietosuoja

Käsittelemme henkilötietoja lainmukaisesti, kohtuullisesti ja läpinäkyvästi. Katso lisää henkilötietojen käsittelystä helen.fi/henkilötiedot.