Energiafiksu taloyhtiö Energiaremontilla

Energiaremontti on kustannustehokas ja vaivaton tapa säästää taloyhtiönne energiakustannuksissa. Sopivin ja tehokkain kokonaisratkaisu kartoitetaan dataan perustuvan Energiaremonttiselvityksen avulla ja toteutetaan yhdellä urakalla. Energiaremontti mahdollistaa energiakustannusten laskun, asumismukavuuden paranemisen sekä hiilijalanjäljen pienenemisen.

Energiaremontti poistunut myynnistä

Olemme uudistaneet tuotevalikoimaamme ja emme jatkossa tarjoa enää Energiaremontteja taloyhtiöille. Huolehdimme kuitenkin aiemmin toteutettujen Energiaremonttikohteidemme ylläpidosta.

Tarjoamme edelleen taloyhtiöille erillisinä palveluina sähköautojen latauspisteitä ja alle 20 kWp aurinkovoimalaratkaisuja.

Mikä Energiaremontti?

Energiaremontti on Helenin tarjoama kokonaisratkaisu, jonka avulla taloyhtiö voi parantaa energiatehokkuutta, säästää energiakustannuksissa ja kohottaa samalla asumisen mukavuutta.

Energiaremontin keskiössä on energiatehokkuutta parantavan lämpötuotteen valinta taloyhtiön tarpeet huomioiden. Lämmitysmuoto voidaan päivittää maalämpöön tai nykyistä lämmitysjärjestelmää voidaan tehostaa poistoilmalämpöpumpuilla. Energiaremontissa otetaan huomioon myös taloyhtiön tarpeet sähköautojen latauspisteille, aurinkovoimalalle sekä asuntojen olosuhteita mittaavalle Kiinteistövahdille.

Millaiseen taloyhtiöön Energiaremontti sopii?

Energiaremontista kertyvät säästöt kasvavat taloyhtiön koon mukaan. Yli 25 huoneiston ja sitä suurempien taloyhtiöiden on mahdollista saada merkittävämpiä säästöjä niin vastikkeeseen kuin Energiaremontin toteutuskustannukseenkin. Taloyhtiölle soveltuvin kokonaisratkaisu lasketaan aina dataan perustuvan Energiaremonttiselvityksen pohjalta.

Ota yhteyttä

Energiaremontin hyödyt

 • Energia-asiat kerralla kuntoon erillisten remonttien sijasta
  Kun taloyhtiönne merkittävimmät energiatarpeet kartoitetaan yhtenä kokonaisuutena, taloyhtiö säästää kokonaiskustannuksissa, muutostarpeet huomioidaan pitkällä aikavälillä ja hyöty realisoituu mahdollisimman lyhytkestoisina asumisen häiriöinä.
 • Sopivin kokonaisratkaisu laadittu aina dataan pohjautuen
  Laadimme taloyhtiölle kattavan Energiaremonttiselvityksen, jossa laskemme dataan pohjautuen soveltuvimman ja eniten etuja tuovan kokonaisratkaisun Energiaremontille.
 • Pienennä vastiketta ja kasvata taloyhtiön arvoa
  Energiaremontin ratkaisut, kuten lämmitystavan muutos tai sen tehostaminen, aurinkovoimala sekä sähköautojen latauspisteet laskevat taloyhtiönne hiilijalanjälkeä ja vastiketta pitkällä aikavälillä. Energiakustannukset pienenevät, asumismukavuus paranee ja taloyhtiön arvo nousee Energiaremontin avulla.

Kun maailma muuttuu, Helen mukautuu vastatakseen asiakkaiden tarpeisiin

Olemme sitoutuneet opastamaan asiakkaamme läpi vihreän siirtymän yli sadan vuoden kokemuksella. Uudistamme kiinteistöistä kestäviä ja kustannustehokkaita tänään ja tulevaisuudessa. ​

Helenin Energiaremontti on kokonaisvaltainen palvelu, jonka avulla taloyhtiöt voivat päivittää kiinteistönsä tavalla, joka tekee huomisesta kestävämmän ja kustannustehokkaamman.

Energiaremontin ratkaisut

Lämmitys

Selvitämme taloyhtiölle mahdolliset vaihtoehdot ja suosittelemme niistä eniten energiatehokkuutta ja säästöjä tuovaa lämmitysratkaisua. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi vaihtamista maalämpöön tai nykyisen järjestelmän tehostamista poistoilmalämpöpumpulla. Asumisen mukavuus syntyy tasaisista olosuhteista, jotka varmistamme tekemällä osana remonttia patteriverkoston säädön. Lisäksi seuraamme olosuhteita Kiinteistövahti-palvelun avulla.

Sähköautojen latausratkaisut

Energiaremontin yhteydessä kannattaa huomioida sähköautojen latauspistevalmiuden rakentaminen ja latauspisteiden asentaminen. Latausmahdollisuus taloyhtiössä nostaa asuntojen arvoa ja kiinnostusta sekä parantaa asukkaiden tyytyväisyyttä. Helen Lataus -palvelu yhdistettynä Helenin älykkäisiin latauslaiteisiin mahdollistaa lataamisen vain luvan saaneille sekä laskuttamisen suoraan lataajalta automaattisesti. Käyttö on tasavertaista kaikille asukkaille.

Aurinkovoimalat

Taloyhtiön ekologisuutta lisäävät kiinteistön katolle asennettavat, hiilineutraalia sähköä tuottavat aurinkopaneelit. Arvioimme osana laskelmiamme, mikäli auringosta saatava lisäenergia mahdollistaa tavoitellun energialuokan alenemisen saavuttamisen. Aurinkopaneeleista saatavan sähkön voi hyödyntää sekä taloyhtiön että asukkaiden tarpeisiin.

Energiaremontin hankinnan vaiheet

Yhteydenotto

Yhteydenotto ja tarpeen läpikäynti yhdessä Helenin asiantuntijan kanssa.

Energiaremonttiselvitys

Helen toteuttaa taloyhtiön dataan ja energiankäyttöön perustuvan Energiaremonttiselvityksen, johon sisältyvät ratkaisuvaihtoehdot ja alustava tarjous As Oy:n hallitukselle ja isännöitsijälle.

Kohdekartoitus

Helen suorittaa kohdekartoituksen taloyhtiössä. Varmistetaan, että suunnitellut muutokset ovat mahdollista toteuttaa.

Tarjous

Kohdekartoituksen perusteella Helen toimittaa tarkemman tarjouksen Energiaremontista. Helenin asiantuntija käy tarjouksen ja sen sisällön läpi taloyhtiön edustajien kanssa.

Päätös ja aikataulu

Taloyhtiö tekee päätöksen Energiaremontin edistämisestä, jonka jälkeen Helen vahvistaa Energiaremontin sisällön ja aikataulun.

Hyväksyntä

As Oy:n yhtiökokous hyväksyy Energiaremontin. Asukasviestintä alkaa.

Toteutus

Helen toteuttaa kaikki sovitut ratkaisut mahdollisimman pienellä häiriöllä asumismukavuuteen.

Raportointi

Helen tarjoaa raportoinnin ratkaisuiden toimivuudesta sekä toteuttaa lämpöratkaisun valvonnan ja huollot sovitun palvelumallin mukaisesti.

Miksi Helen?

 • Teemme energia-asiat taloyhtiöille helpoksi. Taloyhtiönne voi keskittyä muuhun, kun Helen huolehtii energia-asianne kokonaisvaltaisesti nyt ja tulevaisuudessa.
 • Autamme saavuttamaan säästöjä ja energiatehokkuutta. Suosittelemme juuri teidän taloyhtiöllenne soveltuvia energiaratkaisuja, jotka tuovat säästöjä, lisäävät energiatehokkuutta sekä kasvattavat taloyhtiön arvoa ja ekologisuutta.
 • Myös seuraavat 100 vuotta taloyhtiöiden tukena. Taloyhtiönne saa käyttöönsä Helenin yli 100 vuoden energiaosaamisen sekä vision seuraaville sadalle vuodelle. Helen on vastuullinen energiayhtiö ja tavoitteemme on olla hiilineutraali vuonna 2030.

Tyytyväinen asiakas valitsi maalämmön lämmöntalteenotolla

Helen toteutti As Oy Talin Puistotie 9:lle kokonaisvaltaisen Energiaremontin. Taloyhtiön tavoitteena oli uusia lämmitysjärjestelmä ja pienentää energiakuluja. Ratkaisuksi valikoitui energiatehokas maalämpö lämmöntalteenottojärjestelmällä.

Taloyhtiölle asennettiin myös sähköautojen latauspisteet ja kymmeneen asuntoon lisättiin Kiinteistövahti, jonka tarkoitus on turvata koko taloyhtiön tasaiset lämmitysolosuhteet.