Maalämmön hinnoittelu

Tältä sivulta löydät tietoa maalämpöratkaisun hintaan vaikuttavista tekijöistä sekä eri tavoista hankkia maalämpö. Voit hankkia maalämpöratkaisun joko taloyhtiön omaksi tai kuukausihintaisena palveluna ilman lainarasitetta, lämmöntalteenotolla tai ilman. Lämmöntalteenotto maalämpöratkaisun yhteydessä tehostaa kiinteistön energiavirtojen hyödyntämistä ja vähentää tarvittavien maalämpöreikien lukumäärää pienentäen porauskustannuksia.

Maalämpöratkaisun hintaan vaikuttavat tekijät

Maalämpöratkaisun suunnittelu, valittu laitteisto ja kaivokenttä

Maalämpöratkaisu suunnitellaan aina kunkin taloyhtiön yksilöllisten ominaisuuksien mukaan. Ratkaisun kokonaishintaan vaikuttaa eniten urakoinnin ja porattavien maalämpökaivojen lukumäärä, sekä valittu laitteisto, joka voi olla joko perinteinen maalämpö tai maalämpö lämmöntalteenotolla taloyhtiöstä riippuen. Lämmöntalteenotto osana maalämpöratkaisua vähentää porattavien maalämpökaivojen lukumäärää vähentäen porauskustannuksia ja mahdollistaen kiinteistön energiavirtojen hyödyntämisen tehokkaasti.

Kokonaishintaan vaikuttavat myös taloyhtiön sähköliittymän koon kasvattaminen sekä pää- ja ryhmäkeskusten muutokset. Laitteistot voivat myös vaatia tilamuutoksia, joiden toteutuskustannukset huomioidaan kokonaishinnassa.

Maalämpöratkaisun käyttökustannukset

Maalämpöratkaisun laitteisto käyttää toimiakseen sähköä, joka huomioidaan taloyhtiölle tehdyssä elinkaarilaskelmassa. Yleisenä sääntönä voidaan sanoa, että maalämpöratkaisu käyttää yhden yksikön sähköä aina kolmea tuotettua lämpöyksikköä kohden. Taloyhtiö saa tarvittaessa Heleniltä maalämpöratkaisuun sopivan sähkösopimuksen koko kiinteistölle, jossa lisääntynyt sähköntarve on jo valmiiksi huomioitu.

Maalämpöratkaisun etävalvonta ja vuosihuollot

Maalämpöratkaisun toimintaa kannattaa valvoa etänä. Näin mahdolliset toimintahäiriöt havaitaan ja voidaan korjata ennen kuin ne vaikuttavat saavutettaviin säästöihin. Laitteiston kunto ja toiminta tulee myös varmistaa vuosittain esimerkiksi vuosihuollon yhteydessä. Ammattilaisen tekemästä arviosta käy myös ilmi ennakoivasti tulevat ylläpitotoimet, joilla laitteiston elinkaaresta pidetään hyvää huolta.

Helen myöntää toteuttamilleen maalämpöjärjestelmille kattavan takuun ja oikein ylläpidettyinä järjestelmän laitteistot ovat erittäin pitkäikäisiä. Valvonta- ja huoltoturvalla taloyhtiö varmistaa, että Helenin ammattilaiset pitävät huolto järjestelmän toiminnasta 24/7 ja toteuttavat laitteistolle vuosihuollot säännöllisesti. Taloyhtiö saa käyttöönsä myös vuosittaisen raportin, jolla maalämpöjärjestelmän keskeisiä hyötyjä voidaan esittää esimerkiksi hallituksen kokouksessa.

Kaksi tapaa hankkia taloyhtiön maalämpöratkaisu

Taloyhtiö voi päättää hankkiiko maalämpöratkaisun Helenin kautta taloyhtiön omaksi vai kuukausihintaisena palveluna ilman omaa investointia. Ratkaisuja voidaan tehostaa energiatehokkuutta parantavalla lämmöntalteenottojärjestelmällä taloyhtiön tarpeista riippuen.

Oma maalämpö

Saat taloyhtiölle räätälöidyn, oman maalämpöjärjestelmän käyttövalmiina toimituksena. Saat selkeät tiedot hankkeen kokonaiskustannuksista, eri toteutusvaiheista ja aikataulusta – Helen huolehtii sujuvasta toteutuksesta. Oikein mitoitettu ja laadukkaasti toteutettu järjestelmä maksaa itsensä takaisin ja kerryttää taloyhtiölle merkittävää säästöä. Suosittelemme lisäpalveluna valvonta- ja huoltoturvaa.

Maalämpö palveluna

Ympäristöystävällinen ja hintavakaa lämpötuote ilman taloyhtiön omaa investointia. Saat taloyhtiölle maalämpöjärjestelmän, jonka toiminnasta me pidämme huolen. Ennakoitavat kustannukset helpottavat taloyhtiön budjetointia, eikä yllättäviä korjauskustannuksia muodostu. Sopimuskauden (20 vuotta) jälkeen taloyhtiö voi valita jatkaako huoletonta palvelua vai lunastaako järjestelmän itselleen yhden kuukauden palvelumaksun hinnalla.

Vertaile vaihtoehtoja

  Oma maalämpö Maalämpö palveluna
Taloyhtiön investointi x  
Sisältää suunnittelun, laitteistot ja toteutuksen käyttövalmiina toimituksena x x
Taloyhtiö voi hyödyntää maaviilennystä x x
Lämmöntalteenotto voidaan lisätä osaksi ratkaisua x x
Pienentää taloyhtiön päästöjä x x
Voidaan toteuttaa Energiaremontin yhteydessä x x
Helen vastaa laitteistosta   x
Järjestelmän etävalvonta, optimointi ja säännölliset vuosihuollot Taloyhtiölle suositellaan valvonta- ja huoltoturvaa x
Kattaa kaikki korjaukset ja vikatilanteet   x

Kiinnostuitko? Jätä yhteydenottopyyntö

Ota yhteyttä