Tilinpäätös

Tilinpäätös

Helen-konsernin tuloskehitys on jatkunut liiketoimintavuonna 2019 erinomaisena, samoin asiakasmäärän voimakas kasvu. Hyvään tuloskehitykseen ja kannattavuuteen ovat vaikuttaneet yhtiön tehostunut toiminta ja laitosten hyvä käytettävyys, onnistuneet toimenpiteet sähkömarkkinoilla sekä polttoaineiden suotuisa hintakehitys.

Vuoden 2019 liikevaihto oli 914 (930) milj. euroa. Liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat kaukolämmön kustannusperusteiset hinnanmuutokset, vähittäissähkön myyntivolyymi sekä sähkön markkinahinta. Helen Sähköverkko Oy:n liikevaihto ja kannattavuus kehittyivät positiivisesti. Konsernin tulos parani edellisvuodesta, liikevoitto oli 176 (131) milj. euroa. Helen Oy pystyi hyödyntämään sähkön markkinatilannetta ja kasvattamaan liikevoittoa onnistuneilla toimenpiteillä sähkön tukkumarkkinoilla.

Tutustu tarkemmin

Toimintakertomus ja tilinpäätös (pdf)