Tilinpäätös

Tilinpäätös

Helen saavutti erinomaisen tuloksen hyvän kaupallisen toiminnan ansiosta, vaikka vuotta 2020 leimasivatkin koronapandemia ja normaalia lämpimämpi talvi, jotka pienensivät liikevaihtoa. Yhtiön asiakasmäärä kasvoi ennätykseen sähkö- ja lämpöasiakkaissa. Helen jatkoi myös investointeja hiilineutraaliin tuotantoon. Yhtiö etenee määrätietoisesti kohti pitkän tähtäimen taloudellisia ja hiilineutraaliustavoitteita.

Vuoden 2020 liikevaihto oli 1 054 (1 151) milj. euroa. Liikevaihto pieneni edellisvuodesta. Liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat lämpimän sään myötä alentunut lämmönmyynti ja sähkön alhainen tukkumarkkinoiden hintataso sekä tuotettu määrä. Helen Sähköverkko Oy:n liikevaihto ja kannattavuus laskivat hieman koronapandemian vuoksi. Konsernin tulos toteutui edellisvuoden tasolla: liikevoitto oli 176 (176) milj. euroa.

Tutustu tarkemmin

Toimintakertomus ja tilinpäätös (pdf)