Takaisin

Pelletinpolttokokeet Hanasaaren voimalaitoksella edistyivät

Helsingin Energian Hanasaaren voimalaitoksella toteutetut pelletinpolttokokeet ovat edistyneet suunnitelman mukaisesti. Tehtyjen kokeiden perusteella näyttää, että puupellettiä on mahdollista polttaa kivihiilen joukossa 5 -7 prosentin osuudella. 

Laitos on ajettu alas kesän ajaksi, jolloin tehdään tarkempia analyyseja pelletin vaikutuksista mm. voimalaitoksen kattilaan ja muihin laitteisiin.

Osana Helsingin Energian kehitysohjelmaa ”Kohti hiilineutraalia tulevaisuutta” Hanasaaren voimalaitoksella on toteutettu syksystä 2012 lähtien polttokokeita, joissa kivihiilen joukossa on poltettu puupellettiä.

Kokeiden kautta valmistaudutaan vuonna 2014 alkavaan jatkuvaan biopolttoaineen seospolttoon Hanasaaren ja Salmisaaren voimalaitoksilla. Kokeilla on pyritty selvittämään, kuinka suuri osuus voimalaitoksen polttamasta kivihiilestä on mahdollista korvata puupelletillä ilman suurempia muutoksia jauhimiin tai polttimiin. Kokeilla haettiin myös tietoa pelletinpolton päästöistä ja käyttäytymisestä suuren laitoksen polttoprosessissa.

- Kokeissa esimerkiksi hiilimyllyjen toimintaa pelletin kanssa saatiin parannettua. Pystymme nykyisillä laitteilla polttamaan pellettiä 5-7 prosentin osuudella. Tehtyjen kokeiden perusteella vaikuttaa, että jatkuvassa poltossa osuutta on ilman muutosinvestointeja vaikea kasvattaa tätä suuremmaksi, sanoo Helsingin Energian Hanasaaren voimalaitospäällikkö Jarmo Hagström.

Kokeiden avulla pyrittiin saamaan myös selville, miten pelletin poltto vaikuttaa kattilan likaantumiseen ja korroosioon. Kattilasta on otettu näytteitä, jotka analysoidaan kesän aikana.

Tähänastisissa kokeissa on käytetty kotimaista puupellettiä. Kokeita jatketaan syksyllä muilla pellettilaaduilla.

Lue lisää pelletinpolttokokeista ja Helsingin Energian kehitysohjelman toteutuksesta Uutta voimaa -blogista: http://blogi.helen.fi

Kehitysohjelma kohti hiilineutraalia tulevaisuutta

Helsingin Energian tavoitteena on hiilineutraali energiantuotanto vuoteen 2050 mennessä. Ensimmäisessä vaiheessa vuoteen 2020 mennessä hiilidioksidipäästöjä vähennetään 20 prosenttia ja lisätään uusiutuvien energianlähteiden käyttöä 20 prosenttiin.

Helsingin kaupunginvaltuusto päättää vuonna 2015, rakennetaanko Vuosaareen uusi biopolttoainetta hyödyntävä voimalaitos vai toteutetaanko Hanasaaren ja Salmisaaren voimalaitoksilla muutosinvestoinnit biopolttoaineen osuuden kasvattamiseksi.
Pidemmän tähtäimen kehitykseen kuuluvat mm. mittavat merituulihankkeet, aurinkoenergian laajamittainen hyödyntäminen, hiilidioksidin talteenotto ja kokonaan uudet teknologiat.

Julkaistu: 22.05.2013 14.41