Takaisin

Viisi faktaa vetytaloudesta

Vedyssä piilee energiantuotannon kannalta runsaasti potentiaalia, kunhan se saadaan valjastettua tehokkaasti ja kilpailukykyiseen hintaan. Vety sopii päästöttömäksi energianlähteeksi liikenteelle ja kaukolämmön tuotantoon sekä keinoksi varastoida uusiutuvaa energiaa. Mikä tekee vetytaloudesta niin kiinnostavan?

Vetytalous

1. Vety on nyt kuumaa kamaa

Vety on noussut isoon rooliin etenkin EU:n energia-agendalla. Esimerkiksi Saksa ja Ranska aikovat molemmat investoida vetytalouden kehittämiseen miljardeja euroja seuraavan kymmenen vuoden aikana. Vetyä ja sen hyödyntämismahdollisuuksia tutkitaan myös Suomessa paljon, ja aiheen ympärillä käydään vilkasta keskustelua. Helen onkin mukana useassa vetytyöryhmässä selvittämässä omaa rooliaan suomalaisessa vetytaloudessa.

2. Vedestä vedeksi

Vetyä voidaan tuottaa täysin päästöttömästi ja uusiutuvasti. Vetyä syntyy, kun vettä hajotetaan uusiutuvan energian kuten aurinko- tai tuulivoiman avulla elektrolyyteiksi. Tätä kutsutaan elektrolyysiksi. Myös polttoaineena vety on – käyttötavasta riippuen – päästötön, sillä palaessaan se vapauttaa ilmakehään pelkkää vettä. Vetyä voidaan tuottaa myös fossiilisesti tai pyrolyysin eli kuivatislauksen avulla.

3. Ylivoimainen tapa varastoida uusiutuvaa energiaa

Yksi vedyn suurimpia etuja on sen hyvä varastoitavuus. Vedyn avulla pystytään varastoimaan uusiutuvista energianlähteistä saatua energiaa pitkiä aikoja, mikä ei nykyteknologialla ole muutoin mahdollista. Esimerkiksi aurinko- ja tuulisähköä voidaan tällä hetkellä varastoida vain muutamiksi päiviksi, minkä takia niiden tuottama ylijäämäenergia jää osittain hyödyntämättä.

4. Päästötön polttoaine

Vety sopii polttoaineeksi niin henkilöautoihin kuin raskaaseen liikenteeseen. Se sopii myös joukkoliikenteen käyttöön kuten juniin ja jopa lentokoneisiin. Esimerkiksi Japanissa vetyä hyödynnetään jo polttokennoautoissa. Suomessa vedyllä olisi potentiaalia erityisesti raskaan liikenteen käyttövoimana, koska Suomen pitkillä välimatkoilla raskaan liikenteen sähköistäminen ei ole realistinen vaihtoehto.

5. Miksi sitä ei jo käytetä?

Vedyn energiapotentiaali on ollut tiedossa jo pari sataa vuotta, mutta kehitys sen hyödyntämiseksi ei ole vielä valmis. Monet vedyn laajamittaista käyttöä helpottavista ratkaisuista vaatisivat suuria investointeja esimerkiksi jakeluinfrastruktuuriin. Tämä puolestaan vaatisi poliittista tahtoa ja taloudellista tukea valtiolta tai EU:lta. Maailmalla käydään kiivasta kilpajuoksua siitä, millainen kestävän vedyntuotannon tapa koetaan parhaaksi ja saadaan kaupallisesti kannattavaksi. Moni toivoo esimerkiksi vedyn elektrolyysereiden hintojen lähtevän laskuun.

Artikkelia varten on haastateltu Helena Sarénia (Head of Smart Energy, Business Finland). Lisäksi taustatietoja on haettu North West Officesin Hydrogen Reportista ja Suomen kansallisesta vetytiekartasta.

Julkaistu: 03.12.2020 10.45
Jaa: