• Asiakaspalvelumme on poikkeuksellisen ruuhkautunut eikä asiakaspalveluun pääse hetkittäin puhelimella läpi, jos kaikki jonopaikat ovat varattuja. Lue lisää
Aurinko

Proaktiivinen valvonta ja vuosihuollot varmistavat aurinkovoimalainvestoinnille parhaan mahdollisen tuoton

  • Teksti: Bo Ingves
  • Kuvat:
  • 2020-09-16

Suomi seuraa Saksan esimerkkiä aurinkovoiman hyödyntämistä tehostavissa palveluissa: aurinkovoimaloiden toimintaa seurataan ja analysoidaan pian etänä.

Suomalaisyritysten aurinkovoimaloiden tyypillisin digitaalinen lisäpalvelu on tuotannon visualisoiminen ja esittäminen asiakkaille. Helenin tuotepäällikkö Riku Kuikan mukaan sitä voidaan pitää digitaalisten lisäpalveluiden perustasona.

– Yritys voi esimerkiksi asentaa pääkonttorinsa aulaan näytön, josta asiakkaat ja muut vierailijat näkevät, miten paljon aurinkovoimala tuottaa sähköä. Visualisoimalla esimerkiksi korkealla katolla sijaitsevien aurinkopaneeleiden tuotantoa yritys voi konkretisoida panostustaan puhtaaseen aurinkosähköön, Riku Kuikka toteaa.

Digitaalisilla lisäpalveluilla voidaan Kuikan mukaan saada kuitenkin vielä paljon enemmän lisäarvoa kuin pelkästään aurinkosähkön tuotannon visualisoinnilla.

– Usein aurinkovoimaa myydään mallilla Investoi ja unohda. Samalla ikään kuin luvataan, että aurinkovoimala toimii 20–30 vuotta ilman häiriöitä ja huoltoa. Tämä ei aina pidä paikkaansa.

Etävalvonta aurinkovoimalan tärkeä lisäpalvelu

Aurinkovoimalan laitteista saadaan nykyään paljon tietoa analysoitavaksi esineiden internetin (IoT) välityksellä. Siksi on mahdollista havaita hyvissä ajoin, jos aurinkovoimala esimerkiksi tuottaa vähemmän sähköä kuin vastaavaan aikaan edellisinä vuosina.

– Tiedon pohjalta tehdään sitten nopeasti tarvittavat korjaavat toimenpiteet. Ilman tehokasta valvontajärjestelmää aurinkovoimalan häiriö voi pahimmassa tapauksessa haitata tuotantoa kuukausien tai jopa vuosien ajan, eikä kukaan huomaa mitään, Kuikka sanoo.

Saksassa on jo vuosia sitten siirrytty Investoi ja unohda -mallista Ylläpidä ja optimoi -malliin. Sillä aurinkovoimalan toimintaa seurataan ja analysoidaan keskitetysti etänä.

– Aurinkovoimala on kuin tehty etävalvontaa varten. Tehokkainta se on silloin, kun monen voimalan valvonta on keskitetty yhteen valvomoon. Se näyttää voimaloiden tilannetiedot reaaliajassa ja reagoi nopeasti virheilmoituksiin.

Proaktiivinen valvonta ehkäisee aurinkovoimalan häiriöitä

Koska Saksan aurinkosähkömarkkinat ovat 10–15 vuotta Suomea edellä, Kuikka ennustaa, että Ylläpidä- ja optimoi -malli rantautuu laajalla rintamalla myös Suomeen aurinkovoimalamarkkinoiden kasvaessa.

– Uusien digitaalisten ratkaisujen avulla voi melko helposti rakentaa erityyppistä valvonta-automatiikkaa, jolla aurinkovoimalan toimintaa seurataan eri näkökulmista, Kuikka sanoo.

– Seuranta ja valvonta on mahdollista kehittää proaktiiviseksi. Silloin pystytään jo ennalta ehkäisemään tulevia häiriöitä, kunhan tarjolla on tarpeeksi dataa yksittäisten aurinkovoimaloiden tuotannosta.

Kuikka painottaa, että aurinkovoimaloita pitää muiden voimalaitosten tavoin huoltaa säännöllisesti. Yksi tärkeä huolloin kohde ovat taajuusmuuttajat eli invertterit.

- Yksi esimerkki etänä seurattavasta parametrista on invertterien lämpötilat, jotka voivat indikoida joissakin tapauksissa vaikka suodattimen vaihdosta. Proaktiiviset huoltotoimenpiteet estävät tällöinkin suuremmat häiriöt.

Ylläpidä- ja optimoi -malli sisältää vuosihuoltokäynnin

Aurinkovoimaloiden kattava Ylläpidä- ja optimoi -tyyppinen valvonta- ja huoltosopimus sisältää vuosihuoltokäynnin, johon kuuluu sekä silmämääräinen tarkastus että erilaisia mittauksia ja kuvauksia paikan päällä.

– Suomen olosuhteissa jää ja tuuli saattavat tehdä tepposia voimalalle. Jo mielenrauhan takia voi olla mielekästä tarkistuttaa säännöllisesti, että kaikki on kunnossa.

Ylläpidä ja optimoi -malli varmistaa, että aurinkovoimalainvestoinnille saadaan mahdollisimman hyvä tuotto.

– Kun aurinkovoimalaa valvotaan säännöllisesti, ei pääse sattumaan vahinkoja, jotka heikentävät voimalan tuottoa ja joiden korjaaminen on kallista, Kuikka sanoo.

– Ja kun voimalaa huolletaan säännöllisesti komponenttivalmistajien suositusten mukaisesti, kiinteistön myyminenkin on helpompaa – aivan kuten merkkihuollossa säännöllisesti käytetyn autonkin myyminen on.

Lue aurinkoenergian hyödyntämisestä ja lataa opas!