Sähkö

Parissa vuodessa rajusti kallistuneet päästöoikeudet sähkön hintojen nousun taustalla

  • Teksti: Esa Tarkiainen, Jaakko Kiviluoma
  • Kuvat:
  • 05.09.2019

Kallistuneet päästöoikeudet ja pidempään kestänyt tavanomaista heikompi vesitilanne ovat nostaneet sähkön hintoja pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. 2020-luvulla tuulivoiman tuotanto tuplaantuu ja Olkiluoto 3 kasvattaa Suomen omavaraisuutta energiantuotannossa. Uusiutuvat tuotantomuodot määrittävät tulevaisuudessa yhä enemmän sähkön tarjontaa ja hintaa.

Sähkön hintakehitys kuluvana vuotena

Sähkön systeemihinta vuodelle 2020 on tällä hetkellä noin 34 €/MWh, missä on reilut kymmenen prosenttia laskua vuoden alun tilanteeseen. Tämän vuoden aikana ensi vuoden hinta on vaihdellut välillä 33-40 €/MWh, joten nyt ollaan hyvin lähellä vuoden alhaisimpia tasoja. Seuraavien kahden vuoden hinnat puolestaan ovat 32-33 €/MWh tasolla, ollen hieman vuoden vaihteen tason alapuolella. Kun päästöoikeuksien hinta on elokuussa alkaneen laskun jälkeen samalla tasolla kuin vuodenvaihteessa, hintakehitys selittyy laskeneilla polttoaineiden hinnoilla sekä erityisesti ensi vuoden osalta myönteisesti kehittyneellä vesitilanteella.

Sähkön spot-hinnat laskivat koko alkuvuoden kesäkuuhun saakka 55 eurosta noin 30 euroon megawattitunnilta. Suomen alueen spot-hinta oli vuoden ensimmäisellä puolikkaalla vain reilun euron systeemihintaa korkeampi. Heinäkuussa spot-hinnat kääntyivät reippaaseen nousuun ja Suomen hinta on noussut selvästi yli 10 euroa systeemihintaa korkeammaksi noin 50 €/MWh tasolle.

Kauppakiistat lisäävät epävarmuutta

Yhdysvallat ja Kiina ovat asettaneet toisilleen tullimaksuja kauppasodan kiihtyessä ja USA on uhannut nostaa tullimaksuja myös muita kauppakumppaneitaan vastaan. Tämä on lisännyt epävarmuutta ja kääntänyt osakepörssit laskuun sekä heikentänyt varsinkin Kiinan talouskasvun näkymiä. Kiina käyttää valtavasti raaka-aineita, myös sähkön tuotantoon, joten epävarmuuden lisääntyminen näkyy mm. kaasun ja kivihiilen hinnan laskuna. Kiinan talouskasvu on monelle kysymysmerkki ja ekonomistit laajasti epäilevät Kiinan keskushallinnon lukuja liian optimistisiksi.

Päästöoikeuden hinta merkittävin ajuri sähkön markkinahinnalle

Päästöoikeuden hinta nousi viime vuonna merkittävästi, kun päästöoikeuksien ylijäämän poistamiseksi luotu MSR-mekanismi alkoi toimia suunnitellulla tavalla. Päästöoikeuden hinta kääntyi jälleen uuteen nousuun heinäkuussa, kun Saksan hallitus kertoi mitätöivänsä merkittävän määrän päästöoikeuksia hiililaitosten sulkemisen myötä. Saksan kansallisen päästöjen vähennysohjelman mukaan kivihiililaitoksia tullaan sulkemaan merkittävästi 20-luvulla. Negatiivisten talousuutisten myötä päästöoikeuden hinta on kuitenkin jälleen elokuun alun jälkeen laskenut noin viisi euroa tonnilta ja palannut kesäkuun tasolle.

Hiili väistyy sähkön tuotannon polttoaineena

Hiilen käyttö sähkön tuotannon polttoaineena vähenee vauhdilla, vaikka hiilen maailmanmarkkinahinta on laskenut kevään jälkeen merkittävästi. Korkea päästöoikeuden hinta sekä kansalliset toimet nostavat hiiliperäisen sähkön tuotannon hintaa niin korkeaksi, että hiiltä käytetään ainoastaan merkittävän tehopulan uhatessa. Lähtökohtaisesti hiilituotantoa syrjäyttää kaasu, joka on merkittävästi vähäpäästöisempi tuotantomuoto, vaikka fossiilinen polttoaine on kaasukin. Iso-Britanniassa tuotettu sähkö oli ennätyksellisen vähäpäästöistä heinäkuussa. Toukokuussa koettiin ensimmäinen päivä sitten teollistumisen alun, jolloin Britanniassa ei poltettu lainkaan kivihiiltä.

Myös maailmanmarkkinoilla hiili käy huonosti kaupaksi, mutta lähinnä Kaakkois-Aasiassa syynä tähän on heikentyvät talouden näkymät. Vuosi sitten hiilen hinta oli lähes 100 $/tn, mutta nyt kauppaa käydään noin kolmanneksen edullisemmalla hinnalla. Kaasu syrjäyttää hiiltä sähköntuotannon polttoaineena myös Kiinassa, mutta LNG:n tarjonta on tällä hetkellä niin korkealla tasolla, ettei edes Kiina pysty pitämään hintaa korkeana.

Kuiva sää on nostanut hintoja Pohjolassa ja Keski-Euroopassa

Pohjoismainen vesitilanne on ollut keskiarvoa alemmalla tasolla jo pitkään. Tämä on nostanut sähkön spot-hintaa ja myös johdannaismarkkinoiden lähimpien sähkötoimitusten hintoja. Kuiva ja kuuma sää on vaikuttanut sähköntuotantoon myös Keski-Euroopassa. Jokien pinnat ovat laskeneet, mikä on aiheuttanut haasteita monille Ranskassa sisämaalla toimiville ydinvoimalaitoksille. Helle ja niukkuus jäähdytykseen käytettävästä vedestä on pakottanut ajamaan runsaasti ydinreaktoreita alas, mikä on edelleen luonut niukkuutta sähkön tuotantoon.

Pohjolassa on elokuun aikana satanut runsaasti ja 15 TWh vesivaje on pienentynyt jo lähes keskimääräiselle tasolle. Sateiden ja parantuneen vesitilanteen sekä halventuneen päästöoikeuden myötä sähkön hinnat kääntyivät viikon 32 alussa selvään laskuun. Tuoreimmat sääennusteet lähimmille viikoille ovat sateiden osalta hieman tavanomaista sateisemmat ja vesitilanne vahvistuu aavistuksen.

Olkiluodon aloitus viivästyy edelleen

Olkiluoto 3 myöhästyy edelleen. TVO:n uuden aikataulun mukaan kolmas reaktori on kaupallisessa tuotannossa heinäkuussa 2020 ja testikuormia on verkossa vasta vuoden 2020 alusta. Ilmoituksen myötä Suomen aluehintaerotuote ensi vuodelle on ottanut lähes kolmen euron loikan ylöspäin tasolle 7 €/MWh.

Näkymät lähiajalle

Ydinvoimaloiden huollot jatkuvat syys-lokakuun taitteeseen. Valtaosan syyskuusta huollossa on 3000 MW:n tehon verran ydinvoimaa eli noin neljännes kapasiteetista. Suomessa Loviisan ydinvoimalayksiöt ovat huollossa peräjälkeen elokuun puolivälistä syyskuun lopulle. Ydinvoimaloiden huoltojen myötä spot-hinnat pysynevät syyskuussa korkeina samoin kuin Suomen aluehintaero, joka voi edelleen kasvaa. Syyskuun alun ensimmäisinä arkipäivinä Suomen aluehintaero on ollut lähes 20 €/MWh!

Norjan ja Hollannin välille valmistuu syksyn aikana merkittävä siirtoyhteys maiden välillä. Cobra-linkiksi nimetty kaksisuuntainen kaapeli on teholtaan 700 MW ja tulee kuljettamaan enemmän sähköä Pohjolasta Alankomaihin kuin sieltä tänne. Vaikka linkin valmistuminen on ollut tiedossa pitkään, saattaa tuotantoon siirron yhteydessä markkinat havahtua energian liikkeen muutokseen.

Tulevaisuuden hintojen osalta päästöoikeudet ja vesitilanne ovat edelleen keskeisimmät seurattavat. Mikäli kauppasota eskaloituu edelleen ja Kaakkois-Aasian sekä Euroopan taloudet sakkaavat, on tällä vaikutusta myös sähkön hintanäkymiin.

Asiantuntijamme ovat palveluksessasi

Asiantuntijamme palvelevat yritysasiakkaita niin sähköön, lämpöön kuin jäähdytykseen liittyvissä asioissa.

Ota yhteyttä