Jatkuvasti kehittyvää energiantuotantoa

Tavoitteenamme on ilmastoneutraali energiajärjestelmä. Tuotamme sähköä, lämpöä ja jäähdytystä pääasiassa Helsingissä sijaitsevissa tuotantolaitoksissamme. Kehitämme jatkuvasti tehokkaampia tapoja tuottaa, varastoida ja kierrättää energiaa.

  • Energiantuotanto

Energiatulevaisuus

Globaalin ilmastohaasteen ratkaisuun tarvitaan useita keinoja ja kaikkien panosta. Esittelemme viisi ratkaisua, joilla uskomme ilmastoneutraalin energiatulevaisuuden toteutuvan.

  • Energiantuotanto

Energiantuotanto

Tuotamme energiaa tehokkaasti yhteistuotannolla ja tasaamme tuotantoa lämpö- ja jäähdytysakuilla. Tuotamme aurinkosähköä omissa voimaloissamme, muun uusiutuvan energian ostamme muualta Suomesta osakkuusyhtiöiden kautta.

  • Energiantuotanto

Voimalaitokset

Voimalaitoksemme sijaitsevat eri puolilla Helsinkiä. Tutustu voimalaitoksiin!

  • Energiantuotanto

Energian alkuperä

Katso, mistä energiamme on peräisin.

  • Energiantuotanto

Energian ominaispäästöt

Ilmoitamme tuotettua energiayksikköä kohden aiheutuneet päästöt.

  • Energiantuotanto

Energialähteet

Käytämme energialähteinä kivihiiltä, maakaasua, ydinvoimaa, vesivoimaa, hukkalämpöä, merivedettä, puupellettejä, biokaasua, polttoöljyä sekä tuulivoimaa ja aurinkoenergiaa.

  • Kehityshankkeet

Projektiuutiset

Uutisia uusien innovaatioiden käyttöönotosta.

  • Kehityshankkeet

Suvilahden aurinkovoimala ja sähkövarasto

Vastaa visaan ja tutki miten aurinkosähköä hyödynnetään meillä ja muualla Euroopassa

  • Kehityshankkeet

Case: Sakarinmäen koulu

Uusiutuvan energian pilottikoulussa oppilaat seuraavat energiankulutusta ja uusituvan energian tuotantoa reaaliajassa.

  • Kehityshankkeet

Uudet biolämpölaitokset

Tavoitteenamme on tuottaa energiaa toimitusvarmasti ja vähäpäästöisesti. Siihen tarvitsemme hajautettua lämmöntuotantoa. Suunnittelemme biolämpölaitoksien rakentamista Vuosaareen, Patolaan ja Tattarisuolle.