Energiantuotanto

Energiatulevaisuus

Globaalin ilmastohaasteen ratkaisuun tarvitaan useita keinoja ja kaikkien panosta. Tällä sivulla esittelemme viisi ratkaisua, joilla uskomme ilmastoneutraalin energiatulevaisuuden toteutuvan.

Tulevaisuudessa meillä on merkittävä määrä aurinko- ja tuulivoimaa, mutta entistäkin enemmän kierrätettyä energiaa sekä tulevaisuuden uusilla tekniikoilla tuotettua energiaa. Talvisin tarvitaan vielä toistaiseksi polttamalla tuotettua lämpöä. Jatkossakin energiaa tuotetaan kaupungissa, lähellä asiakkaita.

Pitkällä aikavälillä tavoitteenamme on kokonaan ilmastoneutraali energiantuotanto. Tavoitteenamme vuoteen 2025 mennessä on:

  • Vähentää päästöjämme 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta.
  • Kasvattaa uusiutuvan energian osuus 25 prosenttiin.
  • Puolittaa kivihiilen käyttö.

Asiakkaan rooli kasvaa

Ilmastoneutraali tulevaisuus tehdään innovatiivisilla ja asiakaslähtöisillä ratkaisuilla ja palveluilla. Asiakkaista tulee energiantuottajia, kun aurinko- ja sähkövarastoratkaisut sekä lämmityksen erilaiset hybridijärjestelmät yleistyvät.

Mahdollistamme asiakkaiden pääsyn mukaan energiamarkkinoille. Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuksia

Asiakkaiden rooli kasvaa.

Hukkalämmöt otetaan tehokkaammin kiertoon

Mitään energiaa ei hukata, vaan se kierrätetään mahdollisimman hyvin.

Tulevaisuudessa hyödynnetään yhä enemmän  erilaisia lämmön lähteitä, esimerkiksi puhdistetun jäteveden hukkalämpöä, aurinkolämpöä sekä kiinteistöistä ja konesaleista talteen otettavaa hukkalämpöä.

Kesän lämmöntarve voidaan tulevaisuudessa kattaa kokonaan kierrätyslämmöillä.

Helenillä kierrätämme hukkalämpöjä

Hukkalämmöt otetaan tehokkaamin kiertoon.

Joustoa tarvitaan lisää

Tuotannoltaan sään mukaan vaihtelevan aurinko- ja tuulivoiman merkittävä lisääntyminen sähkömarkkinoilla tarvitsee rinnalleen erilaisia joustoja sekä energian tuotannossa että käytössä. 

Kysyntäjoustoa tarvitaan mm. kulutus- ja tuotantohuippujen tasaamiseen, jota edistää esimerkiksi yösähkön käyttö sekä kulutuspiikkien siirtäminen toiseen ajankohtaan teollisuusyrityksissä ja tuotantolaitoksissa. Joustoon osallistuminen tuo asiakkaalle taloudellista hyötyä.

Kehitämme ja ylläpidämme energian varastointia ja joustoa

Suunnittelemme lisäksi maailman ensimmäistä energiankausivarastoa Kruunuvuorenrannan kallioluoliin

Joustoa tarvitaan lisää.

Fossiilisista siirrytään biotalouden kautta x-talouteen

Tulevaisuudessa Suomessa on merkittävä määrä aurinko- ja tuulivoimaa, mutta entistäkin enemmän kierrätettyä energiaa sekä tulevaisuuden uusilla tekniikoilla tuotettua energiaa.

Toistaiseksi talvikaudella tarvitaan vielä polttamalla tuotettua lämpöenergiaa. Biotalous on nopein tapa korvata kivihiiltä. 

On vaikea arvioida, mitä tulee biotalouden jälkeen, mutta erityyppisiä uusia ratkaisuja suunnitellaan ja pilotoidaan jo.

Konkreettisesti olemme siirtymässä siinä vaiheessa, että

Valmistaudumme Hanasaaren voimalaitoksen sulkemiseen vuoden 2024 loppuun mennessä. Salmisaaressa kivihiilen käyttö korvataan uusiutuvilla energialähteillä 2030-luvulla.

Fossiilisista polttoaineista siirrytään biotalouden kautta x-talouteen.

Innovaatioihin, tutkimukseen ja kehitykseen panostetaan

Ilmastoneutraaliin tulevaisuuteen tarvitaan useita vähäpäästöisiä ratkaisuja, energiatehokkuustoimia, uutta teknologiaa ja uusia digitaalisia ratkaisuja.

Suomi on energiaan liittyvän teknologian tutkimuksen kärjessä, ja osaamisen riittävyys on varmistettava myös tulevaisuudessa.

Helenin älykäs kaupunkienergiajärjestelmä toimii hyvänä alustana uusille innovaatioille. Olemme mukana muun muassa näissä pilottihankkeissa:

Innovaatioihin, kehitykseen ja tutkimukseen on panostettava enemmän.

Energiatulevaisuus Twitterissä

Jaa: