Energia

Energian ominaispäästöt

Ominaispäästö eli päästökerroin kuvaa tuotettua energiayksikköä kohdin aiheutunutta päästömäärää.

Helenin myymän energian hiilidioksidin ominaispäästöt vuonna 2016:

  • Sähkö: 198 g/kWh ja käytetyn ydinpolttoaineen määrä 1,2 mg/kWh.
  • Lämpö: 163 g/kWh.
  • Jäähdytys: 68 g/kWh.

Kaukolämmön päästötieto päivitetään vuosittain maaliskuussa ja sähkön sekä jäähdytyksen tiedot heinäkuussa.

Katso tuotekohtaiset tiedot sähkötuotteiden sivuilta. Uusiutuvan energian alkuperäsertifikaatit ja muut erillistuotteet vaikuttavat tuotekohtaisiin hiilidioksidin ominaispäästöihin.

Hiilidioksidin ominaispäästöt

Vuosi Lämpö (g/kWh) Sähkö (g/kWh) Jäähdytys (g/kWh)
2016 163  198  68
2015 92 191  62
2014 96 216  68
2013 108 217  59
2012 107 209  62
2011 98 83  -
2010 113 128  -
2009 96 126  -
2008 53 103  -
2007 111 260  -
2006 138 260  -
2005 82 222  -

Laskentaperiaatteet

Hiilidioksidin ominaispäästöt on laskettu asiakkaalle myytyä energiamäärää kohti eli laskennassa on huomioitu tuotannon ja siirron häviöt.

Lämmön ja jäähdytyksen ominaispäästölaskenta perustuu primäärienergiamenetelmään (SFS-EN-15316-4-5).

Sähkön ominaispäästö perustuu pörssistä hankitun sähkön osalta Energiaviraston laskelmaan, joka ottaa huomioon erikseen myydyt alkuperävarmennetut uusiutuvat energialähteet kaksoislaskennan välttämiseksi.

Tuotantoseloste

Energian tuotantoseloste kuvaa Helenin tuottaman ja siirtämän sähkön, lämmön ja jäähdytyksen ympäristökuormitusta. Kuormitus lasketaan jakamalla voimalaitostemme ja voimalaitososuuksiemme päästöt myydyllä kokonaisenergialla. Tuotetun energiamäärän laskemisessa on huomioitu tuotannon ja siirron häviöt. 

Päästölaji/vuosi20162015201420131990
Hiilidioksidi g/kWh  250 230 240 250 400
Typen oksidit mg/kWh 280 280 320 300 1470
Rikkidioksidi mg/kWh 220 130 160 180 1520
Hiukkaset mg/kWh 10 6 10 10

200

Jaa: