Kehityshankkeet

Tattarisuon biolämpölaitos

Helen luopuu kivihiilen käytöstä vuonna 2029 hallituksen linjauksen mukaisesti. Nopein tapa korvata kivihiiltä on biomassa. Suunnittelemme biölämpölaitoksen rakentamista Helsingin Tattarisuolle.

Lisää lämmöntuotantoa Pohjois-Helsinkiin

Suunnittelemme Tattarisuolle kaukolämpöteholtaan 130 MW biolämpölaitosta. Asukasmäärältään kasvavassa Pohjois-Helsingissä on paljon kaukolämpöasiakkaita, mutta vain vähän energian tuotantoa. Alueelta voidaan lisäksi varmistaa kantakaupungin lämmitys hyvien siirtoyhteyksien ansiosta.

Lämpölaitoksesta tehtiin vuonna 2018 lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointi (YVA), jossa arvioitiin biolämpölaitoksen vaikutuksia ympäristöön ja ihmisiin. Lisätietoa YVA:sta Ympäristöhallinnon verkkopalvelusta.

Tältä sivulta löydät tietoa muun muassa hankkeen toteutusvaihtoehdoista ja kaupunkilaisten osallistumismahdollisuuksista. Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin tai jätä oma kysymyksesi.

Lämpölaitoksen sijainti

Kaupunki on osoittanut biolämpölaitokselle kaksi tonttivaihtoehtoa Tattarisuolta.

Ensimmäinen (kuvassa VE1) sijaitsee Tattarisuon teollisuusalueen koillisessa kulmassa, toinen (kuvassa VE2) Tattarisuon teollisuusalueen eteläpuolella.

YVA-selvitysten perusteella lähdetään edistämään ensisijaisesti eteläisen tontin (VE2) kaavoittamista energiantuotantokäyttöön. 

Kaupungin biolämpölaitokselle osoittamat tonttivaihtoehdot Tattarisuolla.

Vaihtoehto 1 pohjoinen

Ensimmäinen tonttivaihtoehto sijaitsee Tattarisuon teollisuusalueen koillisessa kulmassa rajoittuen pohjoisessa Suurmetsäntiehen. Suunnitelmien mukaan polttoaine tuotaisiin paikalle rekoilla, joiden reitti kulkee Tattariharjuntien ja Kytkintien kautta.

 

Vaihtoehto 2 eteläinen

Toinen tonttivaihtoehto sijaitsee Tattarisuon teollisuusalueen eteläpuolella rajoittuen idässä Tattariharjuntiehen.

Vaihtoehto 2 lämpölaitoksen lounaispuolelta, lentokentän rakennusten suunnalta 5. kerroksen korkeudelta kuvattuna. Kuvassa etualalla Hyttitiellä sijaitsevia rakennuksia.

Vaihtoehto 2 lämpölaitoksen lounaispuolelta, lentokentän rakennusten suunnalta 5. kerroksen korkeudelta kuvattuna. Kuvassa etualalla Hyttitiellä sijaitsevia rakennuksia.

Vaihtoehto 2 Malmin suunnasta, lämpölaitoksen länsipuolelta 5. kerroksen korkeudelta kuvattuna.

Vaihtoehto 2 Malmin suunnasta, lämpölaitoksen länsipuolelta 5. kerroksen korkeudelta kuvattuna.

Vaihtoehto 2 Tattariharjuntieltä lämpölaitoksen koillispuolelta 5. kerroksen korkeudelta kuvattuna.

Vaihtoehto 2 Tattariharjuntieltä lämpölaitoksen koillispuolelta 5. kerroksen korkeudelta kuvattuna.

Vaihtoehto 2 Tattariharjuntieltä lämpölaitoksen eteläpuolelta kuvattuna.

Vaihtoehto 2 Tattariharjuntieltä lämpölaitoksen eteläpuolelta kuvattuna.

Lämpölaitoksen kaksi toteutusvaihtoehtoa

Biolämpölaitoksen toteutustavalle on kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto käyttää polttoaineenaan biomassaa ja toinen biomassan rinnalla kierrätyspolttoainetta.

Vaihtoehdot 1A ja 1 B

Vaihtoehdossa 1A lämpökeskuksessa poltetaan biomassaa, joka tuodaan laitokselle valmiina hakkeena. Puuperäiset biopolttoaineet varastoidaan siiloissa, joihin mahtuu enimmillään noin kolmen vuorokauden tarve.

Vaihtoehdossa 1B lämpökeskuksessa poltetaan biomassaa ja kierrätyspolttoaineita suunnilleen samassa suhteessa. 

Kierrätyspolttoaine käsittää esimerkiksi puhdasta muovia, puuta ja pahvia sisältävistä jakeista valmistetut polttoaineet sekä purkupuun. Kierrätyspolttoaineisiin eivät kuulu kotitalouksien biojätteet tai eläinperäiset biojätteet. 

Kierrätyspolttoaine vaatii oman vastaanottolinjansa ja siilonsa.

Vaihtoehto 1A

Vaihtoehto 1A

Vaihtoehto 1B

Vaihtoehto 1B

Vaihtoehdot 2A ja 2B

Vaihtoehdossa 2A lämpökeskuksessa poltetaan biomassaa, joka tuodaan laitokselle valmiina hakkeena. Puuperäiset biopolttoaineet varastoidaan siiloissa, joihin mahtuu enimmillään noin kolmen vuorokauden tarve.

Vaihtoehdossa 2B lämpökeskuksessa poltetaan biomassaa ja kierrätyspolttoaineita suunnilleen samassa suhteessa.

Kierrätyspolttoaine käsittää esimerkiksi puhdasta muovia, puuta ja pahvia sisältävistä jakeista valmistetut polttoaineet sekä purkupuun. Kierrätyspolttoaineisiin eivät kuulu kotitalouksien biojätteet tai eläinperäiset biojätteet.

Kierrätyspolttoaine vaatii oman vastaanottolinjansa ja siilonsa.

Vaihtoehto 2A

Kaupunkilaisten osallistumismahdollisuudet

Tattarisuon biolämpölaitoksen kaavoitus ei ole vielä alkanut. Tietoa osallistumismahdollisuuksista lisätään tälle sivulle kun kaavoitus käynnistyy.

Tutustu Tattarisuon biolämpölaitoksesta julkaistuihin tiedotteisiin

Tattarisuon biolämpölaitoksen ympäristövaikutusten arviointi jatkuu – selvitykseen mukaan uusi tonttivaihtoehto
Tattarisuon biolämpölaitoksen ympäristövaikutusten arviointi on käynnistynyt
Helen suunnittelee uusia biolämpökeskuksia

yleisötilaisuudet

Kaavoitusprosessin mukaisista yleisötilaisuuksista ilmoitetaan myöhemmin.

YVA-prosessin mukaiset yleisötilaisuudet pidettiin maalis-, huhti- ja marraskuussa 2018. 

Huhtikuun yleisötilaisuus

Tilaisuuden esitys

Maaliskuun yleisötilaisuuden esitykset

Helenin esitys
Rambollin esitys
ELY-keskuksen esitys

Kysy Tattarisuon biolämpölaitoksesta

Jätä kysymyksesi alla olevalla lomakkeella, vastaamme mahdollisimman pian. Katso myös vastaukset usein esitettyihin kysymyksiin.

Jaa: