Kehityshankkeet

Tattarisuon biolämpölaitos

Helen valmistautuu luopumaan kivihiilen käytöstä vuonna 2029 hallituksen linjauksen mukaisesti. Nopein tapa korvata kivihiiltä on biomassa. Suunnittelemme biölämpölaitoksen rakentamista Helsingin Tattarisuolle.

Lisää lämmöntuotantoa Pohjois-Helsinkiin

Suunnittelemme Tattarisuolle kaukolämpöteholtaan 130 MW biolämpölaitosta. Asukasmäärältään kasvavassa Pohjois-Helsingissä on paljon kaukolämpöasiakkaita, mutta vain vähän energian tuotantoa. Alueelta voidaan lisäksi varmistaa kantakaupungin lämmitys hyvien siirtoyhteyksien ansiosta.

Lämpölaitoksesta on vuoden 2018 ajan tehty lakisääteistä ympäristövaikutusten arviointia (YVA), jossa arvioidaan biolämpölaitoksen vaikutuksia ympäristöön ja ihmisiin. Tältä sivulta löydät tietoa hankkeen toteutusvaihtoehdoista, kaupunkilaisten osallistumismahdollisuuksista ja YVA-prosessin aikataulusta. Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin tai jätä oma kysymyksesi.

Lämpölaitoksen sijainti

Kaupunki on osoittanut biolämpölaitokselle kaksi tonttivaihtoehtoa Tattarisuolta.

Ensimmäinen (kuvassa VE1) sijaitsee Tattarisuon teollisuusalueen koillisessa kulmassa, toinen (kuvassa VE2) Tattarisuon teollisuusalueen eteläpuolella.

Kaupungin biolämpölaitokselle osoittamat tonttivaihtoehdot Tattarisuolla.

Vaihtoehto 1 pohjoinen

Ensimmäinen tonttivaihtoehto sijaitsee Tattarisuon teollisuusalueen koillisessa kulmassa rajoittuen pohjoisessa Suurmetsäntiehen. Suunnitelmien mukaan polttoaine tuotaisiin paikalle rekoilla, joiden reitti kulkee Tattariharjuntien ja Kytkintien kautta.

 

Vaihtoehto 2 eteläinen

Toinen tonttivaihtoehto sijaitsee Tattarisuon teollisuusalueen eteläpuolella rajoittuen idässä Tattariharjuntiehen.

Vaihtoehto 2 lämpölaitoksen lounaispuolelta, lentokentän rakennusten suunnalta 5. kerroksen korkeudelta kuvattuna. Kuvassa etualalla Hyttitiellä sijaitsevia rakennuksia.

Vaihtoehto 2 lämpölaitoksen lounaispuolelta, lentokentän rakennusten suunnalta 5. kerroksen korkeudelta kuvattuna. Kuvassa etualalla Hyttitiellä sijaitsevia rakennuksia.

Vaihtoehto 2 Malmin suunnasta, lämpölaitoksen länsipuolelta 5. kerroksen korkeudelta kuvattuna.

Vaihtoehto 2 Malmin suunnasta, lämpölaitoksen länsipuolelta 5. kerroksen korkeudelta kuvattuna.

Vaihtoehto 2 Tattariharjuntieltä lämpölaitoksen koillispuolelta 5. kerroksen korkeudelta kuvattuna.

Vaihtoehto 2 Tattariharjuntieltä lämpölaitoksen koillispuolelta 5. kerroksen korkeudelta kuvattuna.

Vaihtoehto 2 Tattariharjuntieltä lämpölaitoksen eteläpuolelta kuvattuna.

Vaihtoehto 2 Tattariharjuntieltä lämpölaitoksen eteläpuolelta kuvattuna.

Lämpölaitoksen kaksi toteutusvaihtoehtoa

Biolämpölaitoksen toteutustavalle on kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto käyttää polttoaineenaan biomassaa ja toinen biomassan rinnalla kierrätyspolttoainetta.

Vaihtoehdot 1A ja 1 B

Vaihtoehdossa 1A lämpökeskuksessa poltetaan biomassaa, joka tuodaan laitokselle valmiina hakkeena. Puuperäiset biopolttoaineet varastoidaan siiloissa, joihin mahtuu enimmillään noin kolmen vuorokauden tarve.

Vaihtoehdossa 1B lämpökeskuksessa poltetaan biomassaa ja kierrätyspolttoaineita suunnilleen samassa suhteessa. 

Kierrätyspolttoaine käsittää esimerkiksi puhdasta muovia, puuta ja pahvia sisältävistä jakeista valmistetut polttoaineet sekä purkupuun. Kierrätyspolttoaineisiin eivät kuulu kotitalouksien biojätteet tai eläinperäiset biojätteet. 

Kierrätyspolttoaine vaatii oman vastaanottolinjansa ja siilonsa.

Vaihtoehto 1A

Vaihtoehto 1A

Vaihtoehto 1B

Vaihtoehto 1B

Vaihtoehdot 2A ja 2B

Vaihtoehdossa 2A lämpökeskuksessa poltetaan biomassaa, joka tuodaan laitokselle valmiina hakkeena. Puuperäiset biopolttoaineet varastoidaan siiloissa, joihin mahtuu enimmillään noin kolmen vuorokauden tarve.

Vaihtoehdossa 2B lämpökeskuksessa poltetaan biomassaa ja kierrätyspolttoaineita suunnilleen samassa suhteessa.

Kierrätyspolttoaine käsittää esimerkiksi puhdasta muovia, puuta ja pahvia sisältävistä jakeista valmistetut polttoaineet sekä purkupuun. Kierrätyspolttoaineisiin eivät kuulu kotitalouksien biojätteet tai eläinperäiset biojätteet.

Kierrätyspolttoaine vaatii oman vastaanottolinjansa ja siilonsa.

Vaihtoehto 2A

Kaupunkilaisten osallistumismahdollisuudet

Tattarisuon biolämpölaitoksen ympäristövaikutusten arviointiin voivat osallistua kaikki asiasta kiinnostuneet. Alta löydät lisätietoja tarjoavia linkkejä, ohjeet postituslistalle liittymiseen sekä yleisötilaisuuksien ajankohdat.

YVA-kuulutus
YVA-ohjelma
Tattarisuon biolämpölaitos ympäristöhallinnon verkkopalvelussa

Uudenmaan ELY-keskuksen ympäristövaikutusten arviointiin liittyvä YVA-ohjelman kommentointi päättyi 3.5.2018.

Ilmoittaudu postituslistalle

Hankkeelle on perustettu postituslista, jonka kautta tiedotetaan hankkeen etenemisestä ja osallistumistilaisuuksista. Kiinnostuneet voivat ilmoittautua postituslistalle lähettämällä yhteystietonsa osoitteeseen venla.pesonen(at)ramboll.fi.

Ilmoittautumisen yhdessä pyydämme kertomaan myös asuinalueen, yhdistyksen tai muun mahdollisen taustaorganisaation.

Tutustu Tattarisuon biolämpölaitoksesta julkaistuihin tiedotteisiin

Tattarisuon biolämpölaitoksen ympäristövaikutusten arviointi jatkuu – selvitykseen mukaan uusi tonttivaihtoehto
Tattarisuon biolämpölaitoksen ympäristövaikutusten arviointi on käynnistynyt
Helen suunnittelee uusia biolämpökeskuksia

Osallistu yleisötilaisuuksiin

Seuraava YVA-prosessin mukainen kaikille avoin yleisötilaisuus Tattarisuon biolämpölaitoksen ympäristövaikutuksista pidetään tiistaina 27.11.2018 Puistolan peruskoululla (Koudantie 2) klo 17.00 - 20.00.

YVA-selostus on nähtävillä 16.11.2018 - 11.1.2019 seuraavissa paikoissa:
Malmin kirjasto, Puistolan kirjasto sekä verkossa www.ymparisto.fi/tattarisuonlampokeskusYVA

Huhtikuun yleisötilaisuus

Helen järjesti ylimääräisen asukastilaisuuden 9.4.2018.

Tilaisuuden esitys

Maaliskuun yleisötilaisuuden esitykset

Helenin esitys
Rambollin esitys
ELY-keskuksen esitys

Kyselytutkimus

Kaikile avoin kyselytutkimus sulkeutui 25.9.

Ympäristövaikutusten arvioinnin aikataulu

YVA-ohjelmavaihe

10/2017–5/2018

YVA-selostusvaihe

YVA-selostuksen nähtävilläolo ja kommentointi

2–12/2018

11/2018–01/2019

Vuoropuhelu ja tiedotus

Yleisötilaisuudet

Kyselytutkimus

Työpaja

 

13.3.2018, 11/2018

9/2018

9/2018

Kaavoitus

alkaa vuoden 2019 alussa

Kysy Tattarisuon biolämpölaitoksesta

Jätä kysymyksesi alla olevalla lomakkeella, vastaamme mahdollisimman pian. Katso myös vastaukset usein esitettyihin kysymyksiin.

Jaa: