Kehityshankkeet

Vuosaaren biolämpölaitos

Helen luopuu kivihiilen käytöstä vuonna 2029 hallituksen linjauksen mukaisesti. Nopein tapa korvata kivihiiltä on biomassa. Rakennamme uuden biolämpölaitoksen Vuosaaren voimalaitosalueelle. Rakentaminen alkaa keväällä 2020.

Biolämpölaitos täydentää Vuosaaren voimalaitosaluetta

Uusi biolämpölaitos on päätetty rakentaa Vuosaaren voimalaitosalueelle nykyisten, 1990-luvulla käyttöön otettujen maakaasuvoimalaitosten pohjoispuolelle. Biolämpölaitoksen kaukolämpöteho on noin 260 MW. Se ei tuota sähköä.

Vuosaaren biolämpölaitoksen rakentaminen alkaa vuonna 2020 maansiirtotöillä, ja varsinaiseen rakentamiseen päästään syksyllä 2020. Tavoitteena on saada lämpölaitos tuotantokäyttöön lämmityskaudella 2022 - 2023 eli jo noin vuotta ennakoitua aiemmin. 

Biolämpölaitoksen pääpolttoaineena on metsätalouden sivutuotteena syntyvä metsähake, joka ei ole muutoin hyödynnettävissä. Hankittava polttoaine on kestävyyssertifioitua tai muulla tavoin alkuperävalvottua.

Biolämpölaitoksen savukaasujen hukkalämpö otetaan talteen kahdesti. Poltosta syntyvät savukaasut menevät ensin lämmöntalteenottolaitokselle ja sieltä vielä erillisiin lämpöpumppuihin. Näin saamme hyödynnettyä polttoaineen mahdollisimman tehokkaasti, ja kaksinkertaisen lämmöntalteenoton ansiosta savupiippuun päätyvä savukaasu on enää 10–20 asteen lämpöistä.

Asemapiirrustus

Kysy Vuosaaren biolämpölaitoksesta

Jätä kysymyksesi alla olevalla lomakkeella, vastaamme mahdollisimman pian.

Jaa: