Kehityshankkeet

Vuosaaren biolämpölaitos

Helen valmistautuu luopumaan kivihiilen käytöstä vuonna 2029 hallituksen linjauksen mukaisesti. Nopein tapa korvata kivihiiltä on biomassa. Suunnittelemme uuden biolämpölaitoksen rakentamista Vuosaaren voimalaitosalueelle. Biolämpölaitoksen ympäristölupa on käsittelyssä aluehallintovirastolla. 

Biolämpölaitos täydentää Vuosaaren voimalaitosaluetta

Uutta biolämpölaitosta suunnitellaan rakennettavaksi Vuosaaren voimalaitosalueelle nykyisten, 1990-luvulla käyttöön otettujen maakaasuvoimalaitosten pohjoispuolelle. Suunniteltu biolämpölaitos on polttoaineteholtaan noin 240 MW.

Uusi lämpölaitos otetaan käyttöön aikaisintaan vuonna 2023. Uudesta laitoksesta ei ole toistaiseksi tehty investointipäätöstä.

Ensisijaisena polttoaineena metsähake

Lämpölaitoksen polttoaineena on ensisijaisesti metsähake. Lisäksi laitoksella voidaan polttaa myös muita biopolttoaineita, kuten puun kuorta, purua ja kierrätyspuuta. Polttoainetta varastoidaan laitoksen yhteydessä sijaitsevassa siilossa ja hakevarastossa.

Lämpölaitoksen yhteyteen alueelle rakennetaan polttoaineen käsittely- ja varastointijärjestelmät sekä savukaasun puhdistusjärjestelmät. Lämpölaitoksen luoteispuolelle sijoitetaan energiapuun varastointikenttä, jossa voidaan tarvittaessa myös hakettaa puuperäisiä polttoaineita.

Polttoaineet tuodaan laitokselle kuorma-autoilla, joita varten laitosalueelle rakennetaan oma vastaanottoasema. Lämpölaitoksen täyden kuorman ajolla tarvittava määrä on noin 75 rekkakuormaa vuorokaudessa. Polttoainekuljetukset tapahtuvat pääsääntöisesti kello 6–22 välisenä aikana. Polttoainerekat kulkevat alueelle Vuosaaren satamatien ja Satamakaaren kautta.

Parasta tekniikkaa

Lämpökeskuksen tuotantotekniikka sekä käyttö ja kunnossapito edustavat tämän hetken parasta käyttökelpoista tekniikkaa ympäristön pilaantumisen ehkäisemisessä. Toimintaa, päästöjä ja ympäristövaikutuksia tullaan tarkkailemaan viranomaisen hyväksymällä tavalla.

Laitoksen hyötysuhteen maksimoimiseksi savukaasut johdetaan letkusuodattimelta savukaasun lauhduttimeen, jossa savukaasujen lauhtumislämpö otetaan talteen kaukolämpöveteen.

Lämpökeskuksen toiminnasta ei synny merkittävää meluvaikutusta ympäristöön, sillä meluavimmat laitteet sijoitetaan pääsääntöisesti laitoksen sisätiloihin, joiden seinärakenteet estävät melun leviämisen.

Ajankohtaista

Helen on hakenut Aluehallintovirastolta ympäristölupaa uuden biolämpölaitoksen sijoittamiselle Vuosaaren voimalaitosten pohjoispuolelle. Lupahakemuksen käsittely on kesken.

Kysy Vuosaaren biolämpölaitoksesta

Jätä kysymyksesi alla olevalla lomakkeella, vastaamme mahdollisimman pian.

Jaa: