Kehityshankkeet

Tattarisuon biolämpölaitos

Suunnittelemme biölämpölaitoksen rakentamista Helsingin Tattarisuolle. Tältä sivulta löydät tietoa hankkeen taustoista, toteutusvaihtoehdoista, kaupunkilaisten osallistumismahdollisuuksista ja YVA-prosessin aikataulusta. Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin tai jätä oma kysymyksesi.

Hankkeen taustat

Pitkän aikavälin tavoitteenamme on tuottaa energia ilmastoneutraalisti. Vuoteen 2025 mennessä tavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta, lisätä uusiutuvan energian osuus 25 prosenttiin ja puolittaa kivihiilen käyttö.

Teemme vaiheittain investointeja päästöjen vähentämiseksi ja uusiutuvan energian lisäämiseksi sekä hyödynnämme uusien teknologioiden tarjoamat mahdollisuudet. Kehitämme uusia energiaratkaisuja myös yhdessä asiakkaidemme kanssa. Uusimmat investointimme ovat Salmisaaren pellettilämpölaitos ja Esplanadin lämpöpumppulaitos. Mittavan investointiohjelmamme seuraavassa vaiheessa suunnittelemme uusia biolämpölaitoksia Helsinkiin.

Uusiutuvaa lämpöä tuottavat biolämpölaitokset rakentuisivat vaiheittain ja ensimmäinen niistä otettaisiin käyttöön vuoteen 2024 mennessä. Suunnittelemme laitoksia Vuosaareen, Patolaan ja Tattarisuolle.

Tattarisuon biolämpölaitos siis vähentäisi kivihiilen käyttöä ja täydentäisi Pohjois-Helsingin alueen lämmöntuotantoa.

 

Helenin lämpölaitokset -kartta

Lämpölaitoksen sijainti

Kaupunki on osoittanut biolämpölaitokselle kaksi tonttivaihtoehtoa Tattarisuolta.

Ensimmäinen (kuvassa VE1) sijaitsee Tattarisuon teollisuusalueen koillisessa kulmassa, toinen (kuvassa VE2) Tattarisuon teollisuusalueen eteläpuolella.

Kaupungin biolämpölaitokselle osoittamat tonttivaihtoehdot Tattarisuolla.

Vaihtoehto 1: Teollisuusalueen koilliskulma

Ensimmäinen tonttivaihtoehto sijaitsee Tattarisuon teollisuusalueen koillisessa kulmassa rajoittuen pohjoisessa Suurmetsäntiehen. Suunnitelmien mukaan polttoaine tuotaisiin paikalle rekoilla, joiden reitti kulkee Tattariharjuntien ja Kytkintien kautta.

 

Vaihtoehto 2: Teollisuusalueen eteläpuoli

Lisätietoja toisesta vaihtoehdosta tulossa suunnittelun edetessä.

Päästöt

Energiantuotannon osuus Helsingin kokonaispäästöistä on muutaman prosentin luokkaa. Lämpölaitoksella polttamisesta aiheutuvat savukaasut puhdistetaan savukaasupesurilla ennen kuin ne päästetään piippuun. Päästöille on osoitettu viranomaisten ja Euroopan unionin puolesta tiukat raja-arvot ja direktiivit, joiden toteutumista valvotaan.

Energiantuotantoa suurempia saastuttajia kaupunkiympäristössä ovat puun pienpoltto, hiekoitushiekka ja liikenne. Polttoainekuljetuksien aiheuttama liikenne Tattarisuolle olisi arviolta neljäkymmentä rekkaa päivässä. Vertailun vuoksi läheisen Lahdenväylän liikennemäärä Tattarisuon kohdalla on lähes 49 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Lämpölaitoksen kaksi toteutusvaihtoehtoa

Biolämpölaitoksen toteutustavalle on kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto käyttää polttoaineenaan biomassaa ja toinen biomassan rinnalla kierrätyspolttoainetta.

Vaihtoehto 1A: Polttoaineena biomassa

Lämpökeskuksessa poltetaan biomassaa, joka tuodaan laitokselle valmiina hakkeena. Puuperäiset biopolttoaineet varastoidaan siiloissa, joihin mahtuu enimmillään noin kolmen vuorokauden tarve.

Tattarisuon lämpölaitos, vaihtoehto 1

Vaihtoehto 1B: Polttoaineena biomassa ja kierrätyspolttoaineet

Lämpökeskuksessa poltetaan biomassaa ja kierrätyspolttoaineita suunnilleen samassa suhteessa. 

Kierrätyspolttoaine käsittää esimerkiksi puhdasta muovia, puuta ja pahvia sisältävistä jakeista valmistetut polttoaineet sekä purkupuun. Kierrätyspolttoaineisiin eivät kuulu kotitalouksien biojätteet tai eläinperäiset biojätteet. 

Kierrätyspolttoaine vaatii oman vastaanottolinjansa ja siilonsa.

Tattarisuon lämpölaitos, vaihtoehto 2

Kaupunkilaisten osallistumismahdollisuudet

Tattarisuon biolämpölaitoksen ympäristövaikutusten arviointiin voivat osallistua kaikki asiasta kiinnostuneet. Alta löydät lisätietoja tarjoavia linkkejä, ohjeet postituslistalle liittymiseen sekä yleisötilaisuuksien ajankohdat.

YVA-kuulutus
YVA-ohjelma
Tattarisuon biolämpölaitos ympäristöhallinnon verkkopalvelussa

Uudenmaan ELY-keskuksen ympäristövaikutusten arviointiin liittyvä YVA-ohjelman kommentointi päättyy 3.5.2018.

Ilmoittaudu postituslistalle

Hankkeelle on perustettu postituslista, jonka kautta tiedotetaan hankkeen etenemisestä ja osallistumistilaisuuksista. Kiinnostuneet voivat ilmoittautua postituslistalle lähettämällä yhteystietonsa osoitteeseen venla.pesonen(at)ramboll.fi.

Ilmoittautumisen yhdessä pyydämme kertomaan myös asuinalueen, yhdistyksen tai muun mahdollisen taustaorganisaation.

Tutustu Tattarisuon biolämpölaitoksesta julkaistuihin tiedotteisiin

Tattarisuon biolämpölaitoksen ympäristövaikutusten arviointi on käynnistynyt
Helen suunnittelee uusia biolämpökeskuksia

Osallistu yleisötilaisuuksiin

Seuraava YVA-prosessin mukainen yleisötilaisuus pidetään lokakuussa 2018. Tarkempi ajankohta ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Huhtikuun yleisötilaisuus

Helen järjesti ylimääräisen asukastilaisuuden 9.4.2018.

Tilaisuuden esitys

Maaliskuun yleisötilaisuuden esitykset

Helenin esitys
Rambollin esitys
ELY-keskuksen esitys

Vastaa kyselytutkimukseen

Kaikille avoin kyselytutkimus toteutetaan elo-/syyskuussa 2018. Lisätietoja ja linkki tutkimukseen julkaistaan myöhemmin tällä sivulla.

Ympäristövaikutusten arvoinnin aikataulu

YVA-ohjelmavaihe

10/2017–5/2018

YVA-selostusvaihe

YVA-selostuksen nähtävilläolo

2–12/2018

10–12/2018

Vuoropuhelu ja tiedotus

Yleisötilaisuudet

Kyselytutkimus

Työpaja

 

13.3.2018, 10/2018

8 tai 9/2018

9/2018

Kaavoitus

alkaa vuoden 2018 aikana

Kysy Tattarisuon biolämpölaitoksesta

Jätä kysymyksesi alla olevalla lomakkeella, vastaamme mahdollisimman pian. Katso myös vastaukset usein esitettyihin kysymyksiin.

Jaa: