Työpaikat

Mitä odotamme

Tarjoamme mielenkiintoisia tehtäviä sekä uraansa aloitteleville että kokeneille osaajille.

Helsingin Energian työntekijätIntoa ja uusia ideoita

Etsimme ja hyödynnämme rohkeasti uusia ideoita ja toimintatapoja. Toivomme, että työntekijämme ovat motivoituneita ja valmiita tarttumaan uusiin haasteisiin. Hyvät vuorovaikutustaidot, yhteistyökyky ja toisten kunnioittaminen ovat meille tärkeitä arvoja.

Olemme erityisen kiinnostuneita energia-alan moniosaajista. Tarvitsemme monitaitureita, jotka ovat valmiita kehittämään osaamistaan jatkuvasti. Muuttuvassa ja haasteellisessa työympäristössä innovointikyky ja taito oppia uutta nousevat tärkeiksi ominaisuuksiksi.

Investors in People -logo

Tunnustusta ja laatupalkintoja

Seuraaville Helenin liiketoiminnoille on myönnetty kansainvälinen IIP Investors in People -laatustandardi: Sähkömarkkinat, Lämmitysmarkkinat ja Salkunhallinta.

Investors in People (IIP) on kansainvälinen standardi ja johtamisen kehittämismalli. Tunnustus myönnetään organisaatioille, jotka panostavat merkittävästi henkilöstöön. IIP-standardin mukainen johtamisen kehittämismalli on koottu Iso-Britannian menestyvimpien organisaatioiden käytännöistä.

IIP-sertifikaatti on merkki hyvästä johtamisesta ja siitä, että henkilöstöön panostetaan ja heitä kuunnellaan.

Olemme saaneet myös monta muuta tunnustusta. Alla osa niistä.