Uutta voimaa

Blogissa kerromme matkastamme kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

Vakaasti ja varmasti kohti hiilineutraaliutta

Vakaasti ja varmasti kohti hiilineutraaliutta

Vuosi 2019 oli merkittävä Helenin hiilineutraaliustavoitteen näkökulmasta. Uudet avaukset teollisten hukkalämpöjen, meriveden ja geotermisen lämmön hyödyntämiseen viitoittavat tietä tavoitteen saavuttamiseen.

Aiemmat blogipostaukset

Tehokkaampi energiantuotanto, vähemmän päästöjä

Helen pyrkii energiantuotannossaan kohti hiilineutraaliutta. Muiden keinojen ohella energiatehokkuus on mainion yksinkertainen tapa vähentää esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja niistä syntyviä päästöjä. Kun sama määrä asiakkaiden tarvitsemaa sähköä ja lämpöä pystytään tuottamaan pienemmällä määrällä polttoainetta, vähenevät myös tuotannon päästöt. Ja siinä sivussa rahaakin säästyy.

Data muokkaa energiasektoria

Digitalisaation ja datan vaikutusta eri toimialoille on puhkihehkutettu jo vuosia. Energiasektori ei ole poikkeus, vaikka alalla ei ihan eturintamassa olekaan edetty. Visioiden maalailusta on päästy pioneerivaiheeseen, jossa kehitys kiihtyy ja konkretisoituu.

Maakaasun kilpailukyky kasvaa

Suomen maakaasumarkkina avautuu ensi vuoden alussa. Helen hyödyntää uuden markkinan mahdollisuuksia lisäämällä osaamistaan ja ottamalla aktiivisen roolin kaasun hankkijana.

Geotermisen energian kehitys tarvitsee Pelle Pelottomia

Energiantuotantoon, etenkin lämmöntuotantoon, tarvitaan uusia vaihtoehtoja perinteiselle polttamiselle. Viime vuosien aikana yhdeksi potentiaaliseksi vaihtoehdoksi on noussut esiin geoterminen energia siellä, missä sitä ei ole ennen vielä hyödynnetty.

SMR-teknologiat apuna tulevaisuuden hiilineutraaliuden saavuttamisessa?

Modulaariset pienydinreaktorit eli SMR-reaktorit (Small Modular Reactors) ovat keino tuottaa päästötöntä energiaa, sähköä tai lämpöä tai molempia, sijainnista riippumatta ja lähes rajattomasti. Ne ovatkin nousseet keskusteluihin yhdeksi potentiaaliseksi ratkaisuksi hillitä ilmastonmuutosta ja vähentää päästöjä suuressa mittakaavassa.

Kolmiloikalla kohti hiilineutraaliutta

Vauhdinotto, kolme pitkää loikkaa ja tavoitteena hyppy mahdollisimman pitkälle. Kolmiloikkaan ei riitä pelkkä nopeus, vaan hyvään tulokseen tarvitaan lisäksi voimaa ja ripaus kestävyyttäkin. Helenin hiilineutraalisuus-kolmiloikka on ensimmäisessä vaiheessa, siis hyvässä vauhdissa, ja päämäärä siintää jo kirkkaana.

Kirjoittajat

Uutta voimaa -blogia kirjoitetaan eri puolella Heleniä - siellä missä maailman parasta kaupunkienergiaa tuotetaan, suunnitellaan ja kehitetään. Tutustu kirjoittajiin