Energiaa on, tehoa ei

Energiamarkkinat ovat käännekohdassa, sanoo johtaja Harri Mattila Helenistä. Energian hinta on niin matalalla, että se ei rohkaise investointeihin. Mattila puhui Vaikuttajaforumissa 10.5.2017.

Nykyinen sähkömarkkinamalli ei takaa riittävää talviajan sähköntuotantokapasiteettia markkinaehtoisesti. Tehoa tarvitaan aiempaa enemmän, Harri Mattila kertoi esityksessään.

Huipputehon tarve kasvaa nopeammin kuin sähkön vuosikulutus. Kasvuun vaikuttavat mm. sähkölämmityksen ja lämpöpumppujen määrän lisääntyminen. Huippuaikana Suomi joutuu tuomaan kolmasosan sähköstä naapurimaista.

Huipputehon tarve kasvaa

Huipputehon tarve kasvaa

Suomessa energiajärjestelmä on rakennettu yhdistetylle sähkön- ja lämmöntuotannolle, mutta merkittävä määrä yhteistuotantoa on poistumassa markkinoilta.

Yhteistuotannolla on kuitenkin monipuoliset ominaisuudet: se on käytettävissä täysimääräisenä huippukulutuksen aikana, se vakauttaa koko energiajärjestelmää ja hidastaa järjestelmään tulevia vaikutuksia nopeissa muutostilanteissa. Painopiste on nyt muuttumassa, ja nykykehityksellä yhteistuotannon rooli markkinoilla vähenee.

Miten markkinat kuntoon?

Mattila pohti, miten markkinat saadaan kuntoon. Markkinan toimintaa parantavia toimenpiteitä olisivat esim. pienasiakkaiden ja pk-sektorin kysyntäjoustopotentiaalin aktivointi, päästömarkkinan ohjausvaikutuksen vahvistaminen, uusiutuvien tukemisesta luopuminen, ja säätösähkön hinnan reaaliaikainen julkaisu.

Monet maat EU:ssa ovat tehneet ratkaisuja kansallisesta näkökulmasta ja ottaneet käyttöön tehomarkkinan eli kapasiteettimarkkinan. Mattilan mukaan tehomarkkina voisi olla ratkaisu myös Suomelle. Siinä teholle muodostuisi arvo markkinaperusteisesti.  Tehomarkkina täydentäisi nykyistä energy only -markkinaa. Tehomarkkinalla voimalaitokset olisivat koko ajan markkinan käytettävissä.

Lisää aiheesta

Marina Galkin-Aalto

Marina Galkin-Aalto

Marina Galkin-Aalto toimittaa Uutta voimaa -blogia ja viestii Helenin eri kanavilla. Hän pyrkii esittämään monimutkaisetkin energia-asiat niin, että tavallinen lukija ne käsittää. Marinan vapaa-ajasta huolehtivat perheen nuorisojäsenet, joiden mukana hän pääsee tuulettumaan milloin maailman shakkiareenoille, milloin erinäisten urheiluharrastusten pariin.

Kirjoittajat

Uutta voimaa -blogia kirjoitetaan eri puolella Heleniä - siellä missä maailman parasta kaupunkienergiaa tuotetaan, suunnitellaan ja kehitetään. Tutustu kirjoittajiin

Vuosiarkisto

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Tehomarkkina varmistaisi sähkön riittävyyden

Sähkön hinta pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla on pudonnut niin alas, että sähkön tuotantoon ei enää kannata Suomessa investoida ilman tukia.

Negawatit ovat tärkeä osa hiilineutraalia tulevaisuutta

Helsingin energiajärjestelmän energiatehokkuus on viritetty huippuunsa, mutta tavoitteena on parantaa sitä edelleen.

Hanasaari vs. Belchatow

Yle vertaili Hanasaaren voimalaitoksen ja Euroopan suurimman hiilivoimalan, Belchatowin, päästöjä. Hanasaari tuottaa energiaa lähes kolme kertaa pienemmillä hiilidioksidipäästöillä kuin puolalainen Belchatow. Vastaavasti rikkipäästöissä ero on kuusinkertainen Hanasaaren hyväksi.