Vastuullisuusraportti

Ympäristövastuu

Pitkän aikavälin tavoitteenamme on ilmastoneutraali energiantuotanto. 

Ympäristövastuu Helenissä

Ympäristövaikutusten vähentäminen on tärkeä osa toimintaamme. Ilmastonmuutoksen hillintä vaikuttaa merkittävästi tulevaisuuden energiaratkaisujen suunnitteluumme sekä tuleviin investointeihimme, kun taas muiden ympäristövaikutusten vähentäminen on meille päivittäistä rutiinia ja toiminnan kehittämistä.

Ilmastoneutraali energia on yksi strategiamme  painopisteistä. Ilmastoneutraali energiantuotanto tarkoittaa tuotantoa, joka ei lisää hiilidioksidin määrää ilmakehässä.

Isoa ja globaalia ilmastohaastetta ei ratkaista millään yksittäisellä teknologialla tai teolla, vaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarvitaan useita keinoja ja kaikkien panosta. Erityisesti kaupunkilaisten ja asiakkaiden rooli kasvaa.

Helenin viisi ratkaisua ilmastoneutraaliin energiatulevaisuuteen

Kaupunkilaisten rooli kasvaa.

Asukkaista tulee myös energiantuottajia, kun aurinko- ja sähkövarastoratkaisut sekä lämmityksen erilaiset hybridijärjestelmät yleistyvät. Vuonna 2017 lanseerasimme useita uusia palveluita niin yrityksille kuin kotitalouksillekin, muun muassa uuden aurinkovoimalakonseptin sekä palvelut kysyntäjoustoon ja sähkön varastointiin.

Hukkalämmöt otetaan tehokkaammin kiertoon.

Tulevaisuudessa energiaa ei hukata, vaan se kierrätetään mahdollisimman hyvin. Vuonna 2017 teimme hukkalämpöjä jalostavassa Katri Valan lämpöpumppulaitoksessa jälleen tuotantoennätyksen. Lisäksi rakensimme keväällä 2018 valmistuvaa Esplanadin lämpöpumppulaitosta, jonka avulla kierrätämme asiakkaidemme ylimääräisen lämmön takaisin hyötykäyttöön.

Joustoa tarvitaan.

Tuotannoltaan sään mukaan vaihtelevan aurinko- ja tuulivoiman merkittävä lisääntyminen sähkömarkkinoilla tarvitsee rinnalleen erilaisia joustoja sekä energian tuotannossa että käytössä. Vuonna 2017 selvitimme luolalämpövarastojen toteuttamista sekä kehitimme sähkön ja lämmön kysyntäjoustoon ja sähkön varastointiin liittyviä palveluita.

Fossiilisista siirrytään biotalouden kautta x-talouteen.

Biotalous on välivaihe siirryttäessä fossiilisista polttoaineista ilmastoneutraaliin tuotantoon. Vuonna 2017 keskityimme erityisesti kivihiilen korvaamiseen biomassalla: rakensimme Salmisaaren pellettilämpölaitosta ja suunnittelimme uusia biolämpölaitoksia.

Tutkimukseen, kehitykseen, koulutukseen ja innovaatioihin panostetaan.

Olemme mukana useissa tutkimusprojekteissa ja kokeiluissa. Vuonna 2017 panostimme erityisesti palvelukehitysprosessin nopeuttamiseen, teimme yhteistyötä erilaisissa kasvuyritysyhteisöissä ja osallistuimme useisiin kehityshankkeisiin, kuten mySMARTlife ja SysFlex-hankkeisiin.

Jaa: