Vastuullisuus Helenissä

Ympäristövastuu

Tavoitteenamme on ilmastoneutraali energiajärjestelmä vuoteen 2050 mennessä. 

Ympäristövastuu Helenissä

Ympäristövaikutusten vähentäminen on tärkeä osa toimintaamme. Ilmastonmuutoksen hillintä vaikuttaa merkittävästi tulevaisuuden energiaratkaisujen suunnitteluumme sekä tuleviin investointeihimme, kun taas muiden ympäristövaikutusten vähentäminen on meille päivittäistä rutiinia ja toiminnan kehittämistä.

Ilmastoneutraali energia on yksi vuonna 2016 uusitun strategiamme painopisteistä. Ilmastoneutraali energiantuotanto tarkoittaa tuotantoa, joka ei lisää hiilidioksidin määrää ilmakehässä. Toteutamme tavoitteemme asiakaslähtöisesti monipuolisilla, isoilla ja pienillä toimenpiteillä. Haluamme olla edelläkävijä kestävissä energiajärjestelmissä.

Vähennämme hiilidioksidipäästöjä

  • investoimalla uusiutuvan energian tuotantoon,
  • hyödyntämällä uutta teknologiaa päästöjen vähentämiseksi,
  • kumppanuuksilla ja kasvulla päästöttömässä energiantuotannossa, 
  • parantamalla energiatehokkuutta sekä
  • kehittämällä päästöjä vähentäviä ratkaisuja yhdessä asiakkaiden kanssa.

Matkalla kohti tavoitteita 

Välitavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä 20 prosenttia ja lisätä uusiutuvan energian osuus 20 prosenttiin. Saavutamme tavoitteet 2020-luvun puolivälissä, kun Hanasaaren voimalaitoksen korvaava tuotanto on rakennettu.

Hiilidioksidipäästöt, miljoonaa tonnia

 Mt CO2
toteuma 2016 3.3
tavoite 2020 2.7

Uusiutuva energia, prosenttia

 %
toteuma 2016 10
tavoite 2020 20

Vuonna 2016 uusiutuvalla energialla tuotetun energian osuus kasvoi 10 prosenttiin. Suurin osa uusiutuvasta energiasta on vesivoimaa. Tuotamme uusiutuvaa energiaa myös lämpöpumpuilla, puupelleteillä, tuulivoimalla ja aurinkoenergialla.

Fossiilisen energiantuotantomme hiilidioksidipäästöt olivat vuonna 2016 noin 3,3 miljoonaa tonnia. Päästöt nousivat edelliseen vuoteen verrattuna 12 prosenttia, sillä kivihiiltä käytettiin energiantuotantoon aiempaa enemmän. Muutos johtuu energiamarkkinan muutoksista, jotka ovat johtaneet kivihiilellä tuotetun energian parempaan kannattavuuteen maakaasuun verrattuna.

Jaa: