Vastuullisuusraportti

Ilmastovaikutukset

Tavoitteenamme on vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. 

Ilmastovaikutukset

Tavoitteenamme on vähentää energiantuotantomme hiilidioksidipäästöjä 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Pidemmän aikavälin tavoitteenamme on ilmastoneutraali energiantuotanto.

Vuonna 2017 fossiilisen energiantuotantomme hiilidioksidipäästöt pysyivät edellisvuoden tasolla.

Lisäsimme vuonna 2017 uusiutuvan energian tuotantoa lämpöpumpuilla, puupelleteillä ja biokaasulla, joilla tuotimme ennätysmäärän energiaa. Vähensimme puupellettien ja biokaasun avulla hiilidioksidipäästöjämme noin 2,3 prosenttia verrattuna tilanteeseen, jossa olisimme käyttäneet vain fossiilisia polttoaineita (2016: 1,5 prosenttia).

Vuonna 2018 uusiutuvan energian määrä lisääntyy edelleen, kun Salmisaareen pellettilämpölaitos otetaan tuotantokäyttöön ja Esplanadin alle valmistuu uusi lämpöpumppulaitos.

Katso myymämme sähkön, lämmön ja jäähdytyksen ominaispäästöt ja alkuperä.

Hiilidioksidipäästöt

 Mt CO2
toteuma 1990 3.4
toteuma 2017 3.3
tavoite 2025 2.0

Hiilidioksidin ominaispäästöt

g C02/kWh*

 g C02/kWh
2013 250
2014 240
2015 230
2016 250
2017 250

Hiilidioksidipäästöt, yhteensä

ktC02

 kt
2013 3300
2014 3200
2015 2900
2016 3300
2017 3300

*Hiilidioksidin ominaispäästöt g/kWh lasketaan jakamalla energiantuotantomme ja osuustuotantomme päästöt myydyllä kokonaisenergialla. Tuotetun energiamäärän laskemisessa on huomioitu tuotannon ja siirron häviöt. Vuonna 2017 laskentaa on tarkennettu ottamalla lämpöpumppujen ja kaukolämmön pumppauksen sähkö päästölaskentaan mukaan.

 

Kuulumme EU:n päästökauppaan ja teemme sen puitteissa päästövähennyksiä joko itse tai ostamalla päästöoikeuksia sieltä, missä päästöjen vähentäminen on kustannustehokkaampaa. Päästökauppajärjestelmä takaa toivotut päästövähennykset EU-tasolla.

Helenille on myönnetty päästöoikeuksia kaudelle 2013–2020 yhteensä 6,9 miljoonaa tonnia hiilidioksidia. Ostimme vuoden 2017 kaupankäynnissä päästöoikeuksia ja niitä vastaavia oikeuksia fyysisesti 0,2 miljoonaa tonnia.

Mittaamme itse päästöjämme viranomaisten hyväksymien tarkkailusuunnitelmien mukaan. Ulkopuolinen todentaja varmistaa polttoainemäärien, lämpöarvojen, päästökertoimien ja hiilidioksidipäästöjen oikeellisuuden.

Muut kasvihuonepäästöt

Hiilidioksidin lisäksi toiminnastamme voi aiheutua vuotojen tai muiden poikkeuksellisten tilanteiden seurauksena myös muita kasvihuonekaasupäästöjä, kuten F-kaasupäästöjä, ilokaasua ja metaania. Muiden kasvihuonekaasupäästöjen ilmastovaikutukset ovat hyvin pieniä hiilidioksidipäästöihimme verrattuna.

Käytämme F-kaasuja jäähdytys- ja sähkölaitteistoissa. Pidämme kirjaa F-kaasujen määrästä ja estämme laitteistojen vuodot asianmukaisella kunnossapidolla ja tarkastuksilla. Vuonna 2017 kylmäainevuotoja oli 55 kilogrammaa.

Käytämme SF6-kaasua eli rikkiheksafluoridia sähkölaitteistoissa eristysaineena sekä valokaaren sammutusaineena. Käytämme kaasua vain suljetuissa systeemeissä. Huolehdimme SF6-laitteistojen tiiviydestä, kaasun talteenotosta ja kierrätyksestä sekä seuraamme kaasutasetta säännöllisesti. Tavoitteenamme on, että SF6-päästöt kojeistoista ovat alle 0,25 prosenttia kaasun kokonaismäärästä. Vuonna 2017 saavutimme tavoitteet, sillä päästöt olivat 0,12 prosenttia kokonaismäärästä (2016: 0,34 prosenttia).

Jaa: