Vastuullisuusraportti

Ilmastovaikutukset

Tavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä. 

Ilmastovaikutukset

Tavoitteenamme on vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna. Pidemmän aikavälin tavoitteenamme on ilmastoneutraali energiantuotanto vuonna 2050. 

Fossiilisen energiantuotantomme hiilidioksidipäästöt olivat vuonna 2016 noin 3,3 miljoonaa tonnia. Päästöt nousivat edelliseen vuoteen verrattuna 12 prosenttia, sillä kivihiiltä käytettiin energiantuotantoon aiempaa enemmän muuttuneen markkinatilanteen takia.

Lisäsimme vuonna 2016 uusiutuvan energian tuotantoa puupelleteillä, biokaasulla ja lämpöpumpuilla, joilla tuotimme ennätysmäärän energiaa. Vähensimme puupellettien ja biokaasun avulla hiilidioksidipäästöjämme noin 1,8 prosenttia verrattuna tilanteeseen, jossa olisimme käyttäneet vain fossiilisia polttoaineita. Vuonna 2017 lisäämme uusiutuvaa energiaa edelleen rakentamalla Salmisaareen pellettilämpölaitoksen ja Esplanadin alle lämpöpumppulaitoksen.

Katso myymämme sähkön, lämmön ja jäähdytyksen ominaispäästöt ja alkuperä.

Hiilidioksidipäästöt

 Mt CO2
toteuma 2016 3.3
tavoite 2020 2.7

Hiilidioksidin ominaispäästöt

g C02/kWh

 g C02/kWh
2012 250
2013 250
2014 240
2015 230
2016 250

Hiilidioksidipäästöt, yhteensä

ktC02

 kt
2012 3400
2013 3300
2014 3200
2015 2900
2016 3300

Kuulumme EU:n päästökauppaan ja teemme sen puitteissa päästövähennyksiä joko itse tai ostamalla päästöoikeuksia sieltä, missä päästöjen vähentäminen on kustannustehokkaampaa. Päästökauppajärjestelmä takaa toivotut päästövähennykset EU-tasolla.

Helenille on myönnetty päästöoikeuksia kaudelle 2013–2020 yhteensä 7,1 miljoonaa tonnia hiilidioksidia. Vuoden 2016 kaupankäynnissä päästöoikeuksia ja niitä vastaavia oikeuksia ostettiin fyysisesti 1,8 miljoonaa tonnia.

Vähennämme hiilidioksidipäästöjämme parantamalla energiatehokkuutta, pitämällä yllä sähkön ja lämmön yhteistuotannon korkeaa hyötysuhdetta, edistämällä energiansäästöä ja lisäämällä uusiutuvan energian osuutta energiantuotannossamme.

Mittaamme itse päästöjämme viranomaisten hyväksymien tarkkailusuunnitelmien mukaan. Ulkopuolinen todentaja varmistaa polttoainemäärien, lämpöarvojen, päästökertoimien ja hiilidioksidipäästöjen oikeellisuuden.

Muut kasvihuonekaasupäästöt

Hiilidioksidin lisäksi aiheutamme myös muita kasvihuonekaasupäästöjä, kuten F-kaasupäästöjä. Jäähdytys- ja sähkölaitteistoissa käyttämiemme F-kaasupäästöjen ilmastovaikutukset ovat hyvin pieniä hiilidioksidipäästöihimme verrattuna.

SF6-kaasua eli rikkiheksafluoridia käytetään sähkölaitteistoissa eristysaineena sekä valokaaren sammutusaineena.

Käytämme SF6-kaasua vain suljetuissa systeemeissä. Huolehdimme SF6-laitteistojen tiiviydestä, kaasun talteenotosta ja kierrätyksestä sekä seuraamme kaasutasetta säännöllisesti. Tavoitteenamme on, että SF6-päästöt kojeistoista ovat alle 0,25 prosenttia kaasun kokonaismäärästä. Vuonna 2016 emme saavuttaneet tavoitetta: päästöt olivat yhteensä 75 kilogrammaa eli 0,34 prosenttia kokonaismäärästä (2015: 0,11 prosenttia). Suurin syy kasvuun oli yhden kojeiston perushuollossa tapahtunut laiterikko, jonka seurauksena kaasua pääsi ilmakehään noin 50 kilogrammaa. Yhteensä kaasua pääsi ilmakehään toiminnoissamme 100 kilogrammaa.

Jaa: