Vastuullisuusraportti

Ihmiset

Me haluamme kaupunkilaiset, asiakkaat ja kumppanit mukaan ilmastoneutraalin tulevaisuuden luomiseen.

Ihmiset

Toimintamme vaikuttaa ympäristön lisäksi moniin ihmisryhmiin. Lämpö ja sähkö mahdollistavat elämän kylmässä pohjolassa, voimalaitokset muuttavat maisemaa, kaupungissa risteileviä energiaverkkoja täytyy huoltaa ja korjata, sekä polttoainetta kuljettaa. Energiantuotanto kiinnostaa monia ja herättää jopa intohimoja.

Tavoitteenamme on kertoa toiminnastamme ja keskustella sen ympäristöön ja yhteiskuntaan aiheuttamista vaikutuksista avoimesti sidosryhmiemme kanssa. Esittelemme toimintaamme asiakaslehtien ja verkkosivujen lisäksi muun muassa voimalaitosvierailuilla ja erilaisissa tapaamissa. 

Toimiaksemme vastuullisesti meidän täytyy tuntea sidosryhmämme ja niiden odotukset. Selvitämme sidosryhmiemme näkemyksiä tutkimusten ja tapaamisten avulla. Lisäksi saamme paljon palautetta, mikä auttaa meitä toiminnan kehittämisessä. Keskitämme sidosryhmävuorovaikutuksen erityisesti ajankohtaisten teemojen ympärille ja meistä kiinnostuneisiin sidosryhmiin.

Vuonna 2017 saimme positiivista palautetta: Sustainable Brand Index -selvityksen perusteella olemme energiayhtiöiden vastuullisin brändi. Sustainable Brand Index on Pohjoismaiden laajin vastuullisuusnäkökotiin keskittyvä bränditutkimus, jossa selvitetään kansalaisten näkemyksiä yritysten vastuullisuudesta. Helen nousi viisi sijaa ja oli kokonaistuloksissa sijalla 28 (2016: 33.).

Keskustelua energiavarastoista ja lämpöpumpuista

Vuonna 2017 sidosryhmiämme puhutti muun muassa uusiutuvan energian lisääminen, bioenergian kestävyys ja kalatiet.

Järjestimme sidosryhmillemme keskustelutilaisuudet lämpöpumppujen roolista Helsingin energiajärjestelmässä ja energian varastoinnin mahdollisuuksista. Jatkamme keskustelutilaisuuksien järjestämistä vuonna 2018.

Jaa: