Vastuullisuus Helenissä

Ihmiset

Me haluamme kaupunkilaiset, asiakkaat ja kumppanit mukaan ilmastoneutraalin tulevaisuuden luomiseen.

Ihmiset

Toimintamme vaikuttaa ympäristön lisäksi moniin ihmisryhmiin. Lämpö ja sähkö mahdollistavat elämän kylmässä pohjolassa, voimalaitokset muuttavat maisemaa, kaupungissa risteileviä energiaverkkoja täytyy huoltaa ja korjata, sekä polttoainetta kuljettaa. Energiantuotanto kiinnostaa monia ja herättää jopa intohimoja.

Tavoitteenamme on kertoa toiminnastamme ja keskustella sen ympäristöön ja yhteiskuntaan aiheuttamista vaikutuksista avoimesti sidosryhmiemme kanssa. Esittelemme toimintaamme asiakaslehtien ja verkkosivujen lisäksi muun muassa voimalaitosvierailuilla ja erilaisissa tapaamissa. Syksyllä 2016 Salmisaaren voimalaitoksen avoimet ovet houkuttivat satoja energiantuotannosta kiinnostuneita tutustumaan voimalaitokseen.

Toimiaksemme vastuullisesti meidän täytyy tuntea sidosryhmämme ja niiden odotukset. Selvitämme sidosryhmiemme näkemyksiä tutkimusten ja tapaamisten avulla. Lisäksi saamme paljon palautetta, mikä auttaa meitä toiminnan kehittämisessä. Keskitämme sidosryhmävuorovaikutuksen erityisesti ajankohtaisten teemojen ympärille ja meistä kiinnostuneisiin sidosryhmiin.

Keskustelua bioenergian kestävyydestä

Vuonna 2016 sidosryhmiämme puhutti erityisesti bioenergian kestävyys ja tulevaisuuden näkymät. Teetimme aiheesta asiantuntijaselvityksen ja käsittelimme sitä keskustelutilaisuudessa.

Vuorovaikutusta varten perustetun Uutta voimaa -blogin lukijamäärät pysyivät aiemmalla tasolla. Blogissa kerrotaan Helenin kehityshankkeiden etenemisestä.

Ideointia yhdessä

Vuoden mittaan keräsimme sidosryhmiltämme toiveita ja ideoita toimintamme kehittämiseen.

Keväällä 2016 pohdimme sidosryhmiemme kanssa energiayhtiön roolia kulutusneuvonnassa ja vastuullisten tuotteiden kehityksessä. Syksyllä 2016 sidosryhmien edustajat kommentoivat ja kehittivät Lämpölupaus-kampanjaa. Loppuvuodesta osallistimme nykyisiä ja mahdollisesti tulevia kumppaneita avoimen innovaatiotoiminnan kehittämiseen.

Jaa: