Vastuullisuusraportti

Vastuullinen työnantaja

Teemme Helenissä merkityksellistä työtä: maailman parasta kaupunkienergiaa.

 

Työllistämme suoraan noin 1000 ammattilaista sähkön, kaukolämmön ja -jäähdytyksen tuotannon, siirron ja myynnin sekä ja kunnossapidon parissa. Vuonna 2017 henkilöstömäärä laski edelliseen vuoteen nähden liikkeenluovutuksista ja eläköitymisistä johtuen.

Henkilöstöjohtamisemme perustuu Helenin arvoihin ja vastuullisiin toimintaperiaatteisiin. 

Henkilöstöjohtamisen pääperiaatteemme ovat:

  • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
  • Tavoitteellinen ja vastuullinen johtaminen ja esimiestyö
  • Strategiaa toteuttava henkilöstösuunnittelu
  • Kannustava ja oikeudenmukainen palkkaus ja palkitseminen
  • Osaamisen kehittäminen ja osallistaminen
  • Terveellinen ja turvallinen työpaikka

Helen Oy:n ja Helen Sähköverkko Oy:n henkilöstö tehtäväryhmittäin 31.12.2017

 %
Esimies- ja johtotetävät 14
Asiantuntijatehtävät 52
Ammattitehtävät 34

Helen Oy:n ja Helen Sähköverkko Oy:n henkilöstömäärä

  Henkilöstö
2013 1250
2014 1234
2015 1172
2016 1122
2017 996

Energia-ala elää voimakasta muutosta, joka vaikuttaa myös johtamiseen ja henkilöstöön. Muutokset ovat jatkuvia ja pyrimme valmistautumaan niihin mahdollisimman hyvissä ajoin, erityisesti henkilöstövaikutukset huomioiden. Käsittelemme muutokset aina henkilöstön edustajien kanssa.  

Osaava ja motivoitunut henkilöstö

Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi on meille tärkeää.

Monipuolisen toiminnan ansiosta Helenissä on mahdollista kehittää osaamistaan erilaisissa työtehtävissä koulutusten, verkko-oppimisen, työssäoppimisen ja ohjauksen avulla. Tavoitteenamme on myös edistää sisäistä liikkuvuutta ja uramahdollisuuksien näkemistä laajasti, esimerkiksi osaamisen syventämisenä tai laajentamisena.

Helen Oy:ssä ja Helen Sähköverkko Oy:ssä toteutettiin laajat henkilöstötutkimukset, joiden tavoitteina on saada tietoa henkilöstön kokemuksesta ja ennen kaikkea hyödyntää tuloksia organisaation kehittämisessä. Molemmissa yrityksissä mm. oman työn tärkeys nousi vahvuutena läpi koko organisaation. Kehityskohteet puolestaan vaihtelivat organisaatioiden ja henkilöstöryhmien välillä.

Helenin strategian mukaisesti panostimme johtamisen ja esimiestyön kehittämiseen. Koko esimieskunnan kattava valmennusohjelma jatkui mm. itsensä johtamisen ja suorituksen johtamisen teemoilla. Toteutimme 360-arvioinnin kaikille esimiehille työkaluksi omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistamiseksi. Hyödynsimme tutkimuksen tuloksia myös johtamisen kehittämisessä koko konsernin näkökulmasta.

Tarjosimme myös asiantuntijatehtävissä toimiville asiantuntijoiden 270-palautekyselyn henkilökohtaisen kehittymisen ja itsensä johtamisen välineeksi.

Helenin henkilöstöä

Tavoitteena nolla tapaturmaa

Tavoitteenamme on tapaturmaton Helen, jossa kaikki osallistuvat työturvallisuuden ylläpitoon ja kehittämiseen.

Vähennämme työtapaturmia ja lievennämme niiden seurauksia mm. työn riskien arvioinnilla ja työsuojeluparien toiminnalla. Työmaillamme huolehditaan jokaisen työntekijän, myös urakoitsijoiden, turvallisuudesta.

Vuonna 2017 työtapaturmataajuus pysyi edellisvuoden tasolla. Helen Sähköverkko Oy:n työtapaturmataajuus oli nolla. Helen Oy:ssä vähintään yhden päivän poissaoloon johtava työtapaturmataajuus oli 8,2 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Tilanteen parantamiseksi aloitimme keväällä 2017 työturvallisuuskampanjan ja saavutimmekin uuden ennätyksen: 121 päivää ilman poissaoloon johtanutta tapaturmaa.

Työtapaturmataajuus, Helen Oy

 Vähintään yhden päivän poissaoloon johtavia tapaturmia/milj. työtuntia
2013 10.1
2014 9.2
2015 4.8
2016 8.2
2017 8.2

Työtapaturmataajuus, tavoite ja toteuma

 ToteumaTavoite
2017 8.2 4.5
2018   4

Kannustamme henkilöstöämme vaara- ja läheltäpiti-ilmoitusten tekemiseen, jotta ennaltaehkäisisimme työtapaturmia.

Vuonna 2017 tehtiin selvästi enemmän turvallisuushavaintoja kuin edellisinä vuosina, vaikka jäimmekin hieman tavoitteesta. Panostimme erityisesti havaintojen käsittelyaikaan ja pääsimmekin tavoitteeseemme. Vuoden 2018 aikana yritämme sitouttaa erityisesti toimistohenkilökuntaa havaintojen tekemiseen.

Turvallisuushavainnot, Helen Oy

 Kappaletta
2014 745.0
2015 1505.0
2016 1575.0
2017 1865.0
Tavoite 2000.0

Turvallisuushavaintojen käsittely määräajassa 

 %
2014 79
2015 88
2016 88
2017 95
Tavoite 95

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on meille jokapäiväistä toimintaa. Yhdenvertaisessa työyhteisössä moninaista osaamista, kokemusta sekä erilaisia ominaisuuksia ja taitoja pystytään hyödyntämään entistä laajemmin. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen työyhteisö lisää työmotivaatiota, työhyvinvointia ja tuottavuutta.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmamme tarkoituksena on varmistaa työntekijöiden tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu. Seuraamme yhdenvertaisuuden toteutumista mm. henkilöstötilastojen ja henkilöstötutkimustulosten avulla sekä joka toinen vuosi tehtävällä palkkakartoituksella.

Vuoden 2017 aikana naisten osuus kasvoi kaikissa ammattiryhmissä.

Sukupuolijakauma tehtäväryhmittäin 31.12.2017, % 
Helen Oy ja Helen Sähköverkko Oy

 MiesNainen
Esimies- ja johtotehtävät (136 hlöä) 83 17
Asiantuntijatehtävät (522 hlöä) 68 32
Ammattitehtävät (338 hlöä) 71 29
Koko henkilöstö (996 hlöä) 71 29

Yhteistyötä opiskelijoiden kanssa

Haluamme varmistaa ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuden myös tulevaisuudessa nostamalla energia-alan ja Helenin houkuttelevuutta työpaikkana. Yksi keino varmistaa ammattitaitoisten työntekijöiden saatavuus on tehdä yhteistyötä opiskelijoiden ja oppilaitosten kanssa. Järjestämme teknisten alojen opiskelijoille vierailuja voimalaitoksillemme ja otamme alan opiskelijoita kesätyöntekijöiksi ja harjoittelijoiksi. Lisäksi rahoitamme Itämeren suojeluun liittyviä pro gradu -töitä Helsingin Energian 100-vuotisrahaston kautta.

Jaa: