Vastuullisuus Helenissä

Taloudellinen vastuu

Toimimme taloudellisesti vastuullisesti.

Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuullisuus on toimintamme perusedellytys. Luomme toiminnallamme arvoa niin asiakkaillemme ja yhteiskunnalle kuin omistajallemme Helsingin kaupungille.

Tavoitteenamme on kasvattaa nykyisten päätuotteidemme markkinaosuutta kannattavasti ja tuoda markkinoille uusia ja kasvavia energiaratkaisuja ja -palveluita. Lisäksi tavoitteenamme on tehostaa toimintaamme, jotta varmistamme palveluidemme kilpailukyvyn ja toimintamme jatkuvuuden.

Vuonna 2016 Helen-konsernin tulos toteutui ennustettua paremmalla, mutta edellisvuotta selkeästi alhaisemmalla tasolla. Liikevoiton alenemiseen vaikutti merkittävästi sähkön alhainen markkinahinta, pienempi myyntivolyymi sekä kasvaneet polttoainekustannukset.

Toimintavuoden aikana jatkoimme mittavan investointiohjelman suunnittelua. Tavoitteenamme on tehdä päästöjen vähentämiseksi ja uusiutuvan energian lisäämiseksi investointeja vaiheittain ja hyödyntää kaikki uusien teknologioiden tarjoamat mahdollisuudet. Teimme investointipäätökset Salmisaaren pellettilämpölaitoksesta ja Esplanadin puiston alle rakennettavasta lämpöpumppulaitoksesta.

Vuonna 2016 Helen Oy maksoi osinkoja omistajalleen Helsingin kaupungille vuoden 2015 tuloksesta 34 miljoonaa euroa.

Konsernin tulos toteutui ennustettua paremmalla, mutta edellisvuotta alhaisemmalla tasolla.

Lue lisää vuosikertomuksesta

Energia-alalla jatkuva murrosvaihe luo Helenille hyviä mahdollisuuksia rakentaa uutta liiketoimintaa.

Lue lisää vuosikertomuksesta

Verojalanjälki

Verojalanjälki kuvaa vaikutustamme ympäröivään yhteiskuntaan. Helen Oy ja sen tytäryhtiöt Oy Mankala Ab, Helen Sähköverkko Oy, Helsingin Energiatunnelit Oy ja Suomen Energia-Urakointi Oy maksoivat vuonna 2016 erilaisia veroja ja veroluonteisia maksuja yhteensä 127 miljoonaa euroa (2015: 91 milj. euroa). Yli 1200 ihmisen työllistämisen kautta yritykset vaikuttavat myös välillisesti valtion ja useiden kuntien verotuloihin.

Helen Oy ja sen tytäryhtiöt maksavat kaikki veronsa Suomeen.

 

Vero ja veroluonteiset maksut 2016

VeroMilj. euroa
Yhteisöverot 5
Polttoaineverot 79
Kiinteistövero 1
Työnantajamaksut 13
Jäteverot 2

Helen-konsernin maksamat verot ja veroluonteiset maksut olivat yhteensä 127 miljoonaa euroa.

Tilitetyt verot 2016

Veromilj. euroa
Sähkövero 46
Verottajalle
tilitetty alv
45
Palkkaverot 9

Helen-konsernin asiakkaiden maksamia sähköveroja, työntekijöiden palkkojen ennakkopidätyksiä ja arvonlisäveroa tilitettiin yhteensä 203 miljoonaa euroa.

KESTÄVÄT HANKINNAT

Tavoitteenamme on edistää hankintojemme kestävyyttä. Otamme huomioon kestävän kehityksen koko hankintaprosessissa silloin, kun se on mahdollista. Pyrimme ottamaan huomioon myös tuotteiden ja palvelujen koko elinkaaren.

Pyydämme kilpailutusten yhteydessä kaikilta tarjoajilta selvitystä siitä, miten he huomioivat kestävän kehityksen toiminnassaan. Lisäksi pyydämme hankintakohtaisia lisätietoja esimerkiksi tuotteiden valmistukseen, käyttöön ja hävittämiseen tai palvelun tuottamiseen liittyvistä kestävän kehityksen näkökohdista. Edellytämme urakoitsijoidemme toimivan vastuullisesti ja lainsäädännön mukaisesti.

Emme hyväksy harmaata taloutta missään muodossa. Tarkistamme, että palveluntoimittajamme ovat rekisteröityneet kauppa-, ennakkoperintä-, työnantaja- ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Selvitämme myös, onko yritys hoitanut verojen ja lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen maksamisen sekä täyttänyt alaa koskevat työehtosopimukset tai työehtojen keskeiset sisällöt ja järjestänyt työterveyshuollon. Lisäksi valvomme yhteistyössä toimittajiemme kanssa, että sovitut asiat toteutuvat myös alihankkijoiden kohdalla.

Olemme mukana HSEQ-klusterissa. Klusterissa arvioimme yhteistyössä muiden teollisuuden tilaajayritysten kanssa palvelutoimittajiemme työterveys- ja työturvallisuusasioita, ympäristövastuullisuutta ja laaduntuottokykyä. Vuoden 2016 aikana arvioitiin viisi Helenin palvelutuottajaa, mm. työvaatetoimittaja, suojain-, kiinnike- ja hyllytyspalvelutoimittaja.

Jaa: