Vastuullisuusraportti

Ympäristölaskelma

Ympäristölaskelma kuvaa ympäristövaikutusten vähentämiseen liittyviä kuluja, investointeja, vastuita ja tuloja.

INVESTOINTEJA PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISEEN JA UUSIUTUVAAN ENERGIAAN

Helen Oy:n ympäristöinvestoinnit olivat vuonna 2016 noin 17,7 miljoonaa euroa. Kolmannes kaikista investoinneistamme oli ympäristöinvestointeja.

Toimintavuoden suurimmat ympäristöinvestoinnit liittyivät pelletin polton lisäämiseen (8,2 milj. euroa), savukaasupäästöjen vähentämiseen (4,5 milj. euroa) ja lämpöpumppujen rakentamiseen (2,3 milj. euroa).

Ympäristöinvestoinnit

 Milj. euroa
2012 2.2
2013 2
2014 10.5
2015 24.4
2016 17.7

YMPÄRISTÖKULUT KASVOIVAT

Ympäristökulut kasvoivat hieman edellisvuodesta ja olivat 18,2 miljoonaa euroa (16,6 milj. euroa). Niiden osuus kaikista kuluista oli 2,9 % (2,9 %).

Suurimmat ympäristökulut kertyivät savukaasujen puhdistuksesta (5,3 milj. euroa) sekä jätehuollosta ja sivutuotteiden hyötykäytöstä ja loppusijoittamisesta (4,1 miljoonaa euroa). Typenpoistoa tehostamalla saimme typen oksidien päästöt pysymään aiemmalla tasolla.

Ympäristötuotot jatkoivat kasvuaan 1,5 miljoonaan euroon. Tuotot kertyivät pääasiassa erilaisten päästöjä vähentävien ratkaisujen myymisestä.

 

Ympäristötilinpäätös 

 2016  
1 000 €
muutos %2015  
1 000 €

Ympäristökulut

     
Ilman, maaperän ja vesistöjen suojelu      
   Rikinpoisto 4 427 7 4 150
   Typenpoisto 595 263 164
   Hiukkasten poisto 284 -18 346 
   Palamistuotteiden jätehuolto ja hyötykäyttö 3 450 77 1 947
   Muu jätehuolto 668 -35 1 021
   Päästöjen ja ympäristövaikutusten tarkkailu 87 -3 89
   Maaperän ja pohjaveden suojelu 1 -96 32
Vuorovaikutus      
   Energiansäästöneuvonta 1 157 -8 1 261
   Ympäristöviestintä ja -markkinointi 712 20 595
Ympäristöhallinto ja -koulutus 1 303 -4  1 358
Ympäristönsuojelun tutkimus ja -kehitys 372 -80 1 904
Ekotehokkuuden parantaminen 1 229 114 574
Ympäristönsuojeluinvestointien poistot 3 906 23 3 167

Ympäristökulut yhteensä

18 192 10 16 610
   % liikevaihdosta 2,7 %   2,6 %
   % kaikista kuluista 2,9 %   2,9 %

Ympäristöinvestoinnit

17 702 -27 24 358
   % kaikista investoinneista 32,4 %   32,9 %

Ympäristötuotot

1 540 98 779
Jaa: